Komise a rady

Součástmi České biskupské konference jsou komise. Biskupské komise se ustavují dle potřeby na dobu určitou či neurčitou. Jejich úkolem je na základě pověření plenárním zasedáním nebo Stálou radou připravit materiály pro plénum biskupské konference.

 

Přehled Komisí ČBK

1. Pro nauku víry

- biskup Ladislav Hučko (předseda)

- kardinál Dominik Duka OP

- biskup Jan Vokál

2. Pro liturgii (liturgický život, liturgická katecheze, liturgický prostor, umění, lidová zbožnost)

- biskup Jan Vokál (předseda)

- biskup Josef Hrdlička

- biskup Vojtěch Cikrle

- biskup Martin David

 

3. Pro kněžstvo (semináře, formace a život kněží, trvalí jáhni, pomocníci v pastoraci)

- biskup Vojtěch Cikrle (předseda)

- biskup Pavel Posád

- biskup Václav Malý

- biskup Karel Herbst

 

4. Pro katolickou výchovu (teologické fakulty, církevní školy, školské otázky všeobecně, katecheze, kurzy a osvěta)

- biskup Ladislav Hučko (předseda, vysokoškolská subkomise)

- biskup Pavel Konzbul (předseda, katechetická subkomise)

- biskup František Václav Lobkowicz OPraem (předseda, subkomise regionálního školství)

- biskup Tomáš Holub (subkomise pro regionálního školství)

 

5. Ekonomicko-právní

- biskup Tomáš Holub (předseda)

- biskup František Václav Lobkowicz OPraem 

- biskup Jan Baxant

- biskup Vlastimil Kročil

 

6. Pro Charitu

- arcibiskup Jan Graubner (předseda)

- biskup Pavel Posád

- biskup František Radkovský

 

7. Smíšená komise ČBK a KVŘP

- biskup František Václav Lobkowicz OPraem (předseda)

- biskup Martin David (pověřen koordinací práce komise)

- kardinál Dominik Duka OP

- biskup Karel Herbst SDB

- arciopat Prokop Petr Siostrzonek OSB

- S. Krista Chládková OP


Ke specifickým úkolům byli, dle Stanov ČBK, čl. 26 § 3, jmenováni biskupové-delegáti, kteří si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit Radu.

 

Přehled Rad ČBK a jejich předsedů

1. Pro sdělovací prostředky (kardinál Dominik Duka OP)

2. Pro laiky (biskup Vlastimil Kročil)

3. Pro rodinu (biskup Josef Nuzík)

4. Pro mládež (biskup Pavel Posád)

5. Pro zdravotnictví a bioetiku (Zdenek Wasserbauer)

6. Pro duchovní službu v armádě (kardinál Dominik Duka OP)

7. Pro duchovní službu ve věznicích (biskup Josef Kajnek)

8. Pro Romy, menšiny a migranty (biskup Martin David)

9. Pro krajany v zahraničí (biskup Václav Malý)

10. Pro ekumenismus (biskup Tomáš Holub)

11. Iustitia et Pax (biskup Václav Malý)

12. Pro misie (arcibiskup Jan Graubner)

13. Pro kulturu a památky (biskup Antonín Basler)

14. Pro informační technologie (biskup Vlastimil Kročil)

15. Pro spolupráci s COMECE (biskup Jan Vokál)

16. Pro pastoraci povolání (biskup Pavel Konzbul)

17. Delegát pro Nepomucenum (biskup Jan Vokál)

18. Delegát pro eucharistické kongresy (biskup Jan Vokál)


Rada pro zdravotnictví

Na tomto místě budeme publikovat materiály Rady pro zdravotnictví České biskupské konference.