Generální sekretariát

Pracovní funkce v sekretariátu Telefon E-mail
sekretariat@cirkev.cz
Generální sekretář ČBK
P. ThLic. Ing. Stanislav PŘIBYL, Th.D., CSsR +420 220 181 421 pribyl@cirkev.cz
Tajemník
Mgr. Jan ŠTĚPANČÍK +420 220 181 421
+420 731 625 909
stepancik@cirkev.cz
Výkonný sekretář
Mgr. Jiří UHER +420 220 181 210
+420 731 625 913
uher@cirkev.cz
Koordinátorka církevních akcí, překladatelská sekce
Mgr. BcA. Michaela BENÝŠKOVÁ +420 732 965 744 benyskova@cirkev.cz
Personalistka
Ing. Zdenka PĚTNÍKOVÁ +420 220 181 357
+420 604 321 492 

petnikova@cirkev.cz
Tiskové středisko tisk@cirkev.cz
CSILic. Monika KLIMENTOVÁ
vedoucí střediska
+420 220 181 431
+420 731 625 984
klimentova@cirkev.cz
Mgr. et Mgr. Tereza MYSLILOVÁ

+420 220 181 436
+420 730 590 454

myslilova@cirkev.cz 
Mgr. et mgr. Eva SPIŠÁKOVÁ spisakova@cirkev.cz
Terezie KVAPILÍKOVÁ kvapilikova@cirkev.cz
Odbor analýz církevních dat
PhDr. Kateřina PULKRÁBKOVÁ +420 220 181 282
+420 731 621 886
pulkrabkova@cirkev.cz
Mgr. Daniel CHYTIL +420 220 181 305 chytil@cirkev.cz
Sekce ekonomická
Martin STEINER +420 220 181 522 steiner@cirkev.cz
Mgr. Marie TAUCHMANOVÁ +420 220 181 357
tauchmanova@cirkev.cz
Odbor Evropských fondů
PhDr. Marie VÁŇOVÁ, PhD. +420 220 181 341
+420 733 741 499
vanova@cirkev.cz
Eva SCHÖNHERROVÁ +420 220 181 341
+420 733 742 098
schonherrova@cirkev.cz
Sekce církevního školství skolstvi@cirkev.cz
Mgr. Martin ČECH
pověřený vedoucí sekce
+420 220 181 760
+420 731 625 964
cech@cirkev.cz
Mgr. et Mgr. Marta VACUŠKOVÁ +420 220 181 422
+420 731 604 459
vacuskova@cirkev.cz
Sekce katechetická katechet@cirkev.cz
P. ThLic. Mariusz KUŹNIAR, Th.D.
vedoucí sekce
+420 220 181 513
+420 602 136 161
kuzniar@cirkev.cz
Sekce pro mládež mladez@cirkev.cz
P. Mgr. Kamil STRAK
vedoucí sekce
+420 220 181 657

strak@cirkev.cz
Ing. Marie SVĚTNIČKOVÁ +420 220 181 739 svetnickova@cirkev.cz
Ing. František KLEIN klein@cirkev.cz
Bc. Daniela ŠVECOVÁ +420 220 181 753 svecova@cirkev.cz
Ing. Milan JANÁS janas@cirkev.cz
Ing. Václav VACEK
signaly.cz
+420 775 907 333

predseda@signaly.cz
Sekce pastoračně-evangelizační
Mgr. Jiří UHER +420 220 181 210
+420 731 625 913
uher@cirkev.cz
Mgr. Jan ŠTĚPANČÍK +420 220 181 421
+420 731 625 909
stepancik@cirkev.cz
Pastorace ve věznicích
Veronika ZEMANOVÁ +420 722 768 809 vezenskapastorace@cirkev.cz