Generální sekretariát

Pracovní funkce v sekretariátu Telefon E-mail
sekretariat@cirkev.cz
Generální sekretář ČBK

P. ThLic. Bc. Stanislav PŘIBYL, Th.D., CSsR

+420 220 181 421  pribyl@cirkev.cz 
Tajemník
Mgr. Jan ŠTĚPANČÍK +420 220 181 421
+420 731 625 909
stepancik@cirkev.cz
Výkonný sekretář
Mgr. Jiří UHER +420 220 181 210
+420 731 625 913
uher@cirkev.cz
Koordinátorka církevních akcí
Mgr. Irena KARLOVÁ +420 733 741 170  karlova@cirkev.cz 
Personalistka
Ing. Markéta JÍRŮ +420 731 604 143 jiru@cirkev.cz
Tiskové středisko tisk@cirkev.cz
Mgr. František JEMELKA
pověřený vedením střediska
+420 220 181 431
+420 731 625 983
jemelka@cirkev.cz
Mgr. Ondřej MLÉČKA +420 220 181 618 mlecka@cirkev.cz
Mgr. et Bc. Tomáš TETIVA +420 734 699 850 tetiva@cirkev.cz
PhDr. Kateřina PULKRÁBKOVÁ +420 731 621 886 pulkrabkova@cirkev.cz
Sekce překladatelská
Mgr. Jiří UHER +420 220 181 210 uher@cirkev.cz
Sekce ekonomická
Ing. Olga AUERSPERGEROVÁ +420 220 181 522 auerspergerova@cirkev.cz
Ing. Jana JÁNSKÁ +420 220 181 357
+420 733 741 879
janska@cirkev.cz
Odbor Evropských fondů
PhDr. Miloslava VÁŇOVÁ, PhD. +420 220 181 341
+420 733 741 499
vanova@cirkev.cz
Eva SCHÖNHERROVA +420 220 181 341
+420 733 742 098

schonherrova@cirkev.cz
Sekce církevního školství skolstvi@cirkev.cz
Mgr. Martin ČECH
pověřený vedoucí sekce
+420 220 181 760
+420 731 625 964
cech@cirkev.cz
Mgr. Marta VACUŠKOVÁ +420 220 181 422
+420 731 604 459
vacuskova@cirkev.cz
Sekce katechetická katechet@cirkev.cz
P. ThLic. Mariusz KUŹNIAR, Th.D.
vedoucí sekce
+420 220 181 513
+420 602 136 161
kuzniar@cirkev.cz
Mgr. Tereza Myslilová +420 220 181 305 myslilova@cirkev.cz 
Sekce pro mládež +420 731 604 001 mladez@cirkev.cz
P. ThDr. Jan BALÍK, PhD.
vedoucí sekce
+420 220 181 657 balik@cirkev.cz
Ing. Marie SVĚTNIČKOVÁ +420 220 181 739 svetnickova@cirkev.cz
Mgr. Anna BRABCOVÁ +420 220 181 753 brabcova@cirkev.cz
Veronika LEHRLOVÁ lehrlova@cirkev.cz
Jiří NOVÁK +420 220 181 753 novak@cirkev.cz
Ing. Václav VACEK
signaly.cz
+420 775 907 333 predseda@signaly.cz
Sekce pastoračně-evangelizační
Mgr. Jiří UHER +420 220 181 210
+420 731 625 913
uher@cirkev.cz
Mgr. Jan ŠTĚPANČÍK +420 220 181 421
+420 731 625 909
stepancik@cirkev.cz
Pastorace ve věznicích
Veronika ZEMANOVÁ +420 722 768 809 vezenskapastorace@cirkev.cz