Chvála Nejsvětější Trojice

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.