Diecéze českobudějovická

Diecéze českobudějovická


Katedrála:

sv. Mikuláše


Patron(i):

sv. Mikuláš, sv. Jan Nepomucký,

sv. Jan Nepomuk Neumann


Vznik:

Biskupství bylo založeno bulou papeže Pia VI. ze dne 20.9.1785.


Základní údaje*

Rozloha: 12 500 km2
Obyvatel: 740 000
Katolíků: 284 156
Vikariátů: 10
Farností: 354
Kněží: 117 (z toho řeholníků 32)
Kostelů a kaplí: 545
* zdroj: Katolická církev v České republice, ČBK, 2017