Diecéze královéhradecká

Diecéze královéhradecká


Katedrála:

Svatého Ducha


Patroni:

sv. Klement, sv. Jan Nepomucký


Vznik:

Biskupství bylo založeno bulou papeže Alexandra VII. ze dne 10.11.1664.


Základní údaje*

Rozloha: 11 633 km2
Obyvatel: 1 269 000
Katolíků: 450 000
Vikariátů: 14
Farností: 265 (a 2 samostatné duchovní správy)
Kněží: 201 (z toho řeholníků 36)
Kostelů a kaplí: 1 016
* zdroj: Katolická církev v České republice, ČBK, 2017