Diecéze plzeňská

Diecéze plzeňská


Katedrála:

sv. Bartoloměje


Patron:

bl. Hroznata


Vznik:

Biskupství bylo založeno bulou papeže Jana Pavla II. ze dne 31.5.1993.


Základní údaje*

Rozloha: 9 661 km2
Obyvatel: 836 500
Katolíků: 118 500
Vikariátů: 10
Kněží: 84 (z toho řeholníků 32)
Kostelů a kaplí: 919
* zdroj: Katolická církev v České republice, ČBK, 2017