Diecéze plzeňská

Diecéze plzeňská


Katedrála:

sv. Bartoloměje


Patron:

bl. Hroznata


Vznik:

Biskupství bylo založeno bulou papeže Jana Pavla II. ze dne 31.5.1993.


Základní údaje*

Rozloha: 9 661 km2
Obyvatel: 837 500
Katolíků: 117 500
Vikariátů: 10
Kněží: 80 (z toho řeholníků 27)
Kostelů a kaplí: 922
* zdroj: Katolická církev v České republice, ČBK, 2017