Dobrovolnictví

Nedlouho po svém zvolení do čela katolické církve papež František při jedné ze svých promluv uvedl: „Klíčovým slovem, ze kterého nesmíme mít strach, je v církvi, ale i ve společnosti solidarita.“ Jeho postoj pramení z dlouholeté zkušenosti z Latinské Ameriky, kde se i v dnešní době nachází mnoho chudých a rozvojových oblastí.

Nezištná pomoc církevních organizací je možná díky materiální a finanční podpoře ze strany věřících, nebo stojí na obětavé práci a nasazení zapojených dobrovolníků. V České republice tomu není jinak…

Služba v duchu rytířských ideálů 
Maltézská pomoc o.p.s. je humanitární organizace zřízená Suverénním řádem maltézských rytířů a opírá se o více než 900 letou tradici tohoto řádu v pomoci trpícím. V České republice poskytuje sociální služby seniorům a potřebným v 11 centrech, odkud také organizuje humanitární a dobrovolnickou pomoc. Nezisková organizace Maltézská pomoc nabízí 6 dlouhodobých dobrovolnických programů, do kterých je zapojeno přes 500 dobrovolníků. Jsou to zejména:

1. Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením
2. Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených
3. Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny
4. Dopisování s vězni
5. Pomoc zdravotně postiženým při jednorázových akcích
6. Dobrovolník pro osoby bez domova

Více o Maltézské pomoci získáte na www.maltezskapomoc.cz   

Dobrovolníkem v zahraničí
„Adopce nablízko“ je mimořádný projekt v oblasti rozvojové pomoci, jehož cílem je pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem a mládeži v 18 zemích světa. Adopce nablízko podporuje dobrovolníky, kteří se rozhodli část svého života věnovat těm nejpotřebnějším. V rámci projektu již bylo vysláno přes 130 dobrovolníků a další na vyslání čekají. Každé vyslání dobrovolníka s sebou však nese určité finanční náklady. Je třeba zajistit jeho vyškolení, letenku, vízum, očkování, podporu během pobytu a mnoho dalšího. Projekt Adopce nablízko umožňuje "adoptovat" si tyto dobrovolníky a skrze ně tak účinně pomoci mnoha chudým a potřebným dětem. Dobrovolníci ve věku 18 – 35 let se věnují organizování volnočasových aktivit mládeže, vedou kroužky, jsou zapojeni do vyučování nebo doučování. Salesiánské asociace Dona Boska, o. s. (SADBA) školí a finančně podporuje dobrovolníky, kteří poté mohou vycestovat na 10 až 12 měsíců.

Více o projektu Adopce nablízko získáte na www.adopcenablizko.cz 

Dobrovolníkem v létě
V posledních letech vznikly uvnitř církve prázdninové dobrovolnické aktivity, které mají odezvu i u široké veřejnosti. Mladí lidé hlásící se ke křesťanství chtějí užitečně využívat volný čas, nechybí jim ochota nadchnout se pro dobrou věc, vytvářet společenství a budovat upřímné mezilidské vztahy.

Takovými akcemi jsou např. SummerJob nebo Workship