Dokumenty vatikánských institucí

Název Náhled Stáhnout
Kongregace pro nauku víry_Vademecum o sex. zneuž. nezletilých duchovními_16.července 2020 PDF
Kniha VI Trestní sankce v církvi_1. června 2021 PDF
Apoštolská konstituce Pascite Gregem Dei_23. května 2021 PDF
Dikasterium pro laiky, rodinu a život_Pastorační směrnice pro slavení Svět. dne mládeže v místních církvích_22. dubna 2021 PDF
CCEE poselství k 50.výročí PDF
Směrnice pro SDM v místních církvích PDF
Sbírka na Svatou zemi 2021 PDF
Vita Consecrata - 25anniv PDF
Responsum ad dubium - Žehnání svazkům osob stejného pohlaví PDF
Komentář k Responsum ad dubium - Žehnání svazkům osob stejného pohlaví PDF
Nóta udělování popelce 2021 PDF
Kongregace-pro-nauku-viry_Vysvetlujici-poznamka-k-vakcinam-proti-covid-19.pdf PDF
Vademecum o některých bodech postupu v případech sexuálního zneužívání nezletilých spáchaného duchovními PDF
Kongregace pro kat.výchovu_Instrukce pro instituty vyšších studií_8. prosince 2020.pdf PDF
Ekumenické vademecum_CZ_fin.pdf PDF
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Dopis ohledně slavení svátosti biřmování během pandemie (1. října 2020).pdf PDF
Poselství předsedů biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) adresované evropským institucím a členským státům (29. září 2020) – Obnova naděje a solidar.pdf PDF
Závěrečné poselství z plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), 26.–27. září 2020, online.pdf PDF
200917_ACTA2020_Nové znění článku 2267 KKC týkající se trestu smrti (17. září 2020).pdf PDF
Poselství ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření 1. září 2020.pdf PDF