Dokumenty vatikánských institucí

Název Náhled Stáhnout
Dopis Dikasteria pro laiky, rodinu a život o zřízení nového centra Katolické charismatické obnovy - Charis (8. dubna 2019) PDF
Zřizovací dekret nového centra Katolické charismatické obnovy – Charis (8. prosince 2018) PDF
Jmenování členů nového centra Katolické charismatické obnovy – Charis (10. října 2018) PDF
Všeobecný dekret kardinála státního sekretáře o „Caritas Internationalis” (22. května 2019) PDF
Nóta Apoštolské penitenciárie o důležitosti vnitřního oboru svědomí a nedotknutelnosti svátostné pečeti (29. června 2019) PDF
Poselství prefekta Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji ke Světovému dni cestovního ruchu (27. září 2019) PDF
Reskript Kongregace pro klérus – majetkové narovnání (17. října 2019) PDF
Papežská rada pro kulturu: Směrnice o uzavírání a novém církevním využití kostelů (30. listopadu 2018) PDF
Prohlášení biskupů COMECE k evropským volbám 2019 PDF
Závěrečné poselství z plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), 3.–6. října 2019, Santiago de Compostela PDF
Společné stanovisko abrahámovských monoteistických náboženství k otázkám souvisejícím s koncem lidského života (28. října 2019) PDF
Kongregace pro východní církve: Sbírka na Svatou zemi 2018 PDF
List Kongregace pro nauku víry o některých aspektech křesťanské spásy „Placuit Deo“ PDF
Kongregace pro evangelizaci národů: Dopis kardinála Fernanda Filoniho pro Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 PDF
Kongregace pro evangelizaci národů: Dopis kardinála Fernanda Filoniho pro Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 – II. PDF
Kongregace pro klérus: Poselství ke Dni za posvěcení kněží 2018 PDF
Kongregace pro nauku víry a Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji: Úvahy pro etické rozlišování týkající se některých aspektů současného ekonomicko-finančního systému PDF
Dokument Dikasteria pro laiky, rodinu a život o křesťanské perspektivě sportu a lidské osoby „Vydávat ze sebe to nejlepší“ PDF
Mons. Duarte da Cunha: Evropa a církev v Evropě PDF
Kardinál Angelo Bagnasco: Pravda a kultura života – Pozdrav ze setkání představitelů biskupských konferencí střední a východní Evropy, 6.–7. září 2018 v Bratislavě PDF