Fialová řada

Název Náhled Stáhnout
42) Směrnice pro přípravu na svátost manželství PDF
41) Koncepce vysokoškolské pastorace PDF
38) Dokument o směřování katecheze Náhled PDF
37) Směrnice ČBK pro používání liturgické hudby Náhled PDF
36) O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii Náhled PDF
35) Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR PDF
34) Stanovy ČBK a jiné dokumenty (2009) PDF
33) Alfons M. Stickler: O církevním celibátu (2008) PDF
32) Národní rámcový program kněžské formace (2008) PDF
31) Učící se církev (2007) PDF
30) Etický kodex křesťanského učitele (2005) PDF
29) Charitativní služba církve (2005) PDF
28) Zkoušky pro ustanovení farářem (2004) PDF
27) Osnovy k výuce náboženské výchovy (2004) PDF
26) Ordo virginum (2004) PDF
25) Kristus - naděje Evropy (2003) PDF
24) Ergebnisse der öffentlichen diskussion (2003) PDF
23) Smířené sousedství v srdci Evropy (2003) PDF
22) Žeň veřejné diskuse k listu Pokoj a dobro (2002) PDF
21) Pastorační plán sekce pro mládež ČBK (2002) PDF