Mons. František Radkovský

Mons. František Radkovský

CREDIDIMUS CARITATI
("Uvěřili jsme v lásku", 1 Jan 4,16)

Životopis

Narodil se 3.10.1939 v Třešti na Jihlavsku. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Telči začal v roce 1957 studovat na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se na matematickou statistiku a promoval v roce 1962.

V letech 1962-1964 vykonával základní vojenskou službu na východním Slovensku, poté pracoval jako matematický statistik ve Státním výzkumném ústavu pro výzkum automatizace sklářského průmyslu a později v Pedagogickém ústavu ČSAV, kde se podílel na přípravě modernizace výuky matematiky.

V roce 1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Praze 27.6.1970. Po vysvěcení působil dva roky jako kaplan v Mariánských Lázních a od roku 1972 byl duchovním správcem Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních.

Dne 17.3.1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem aggarským a světícím biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Františka Tomáška 7.4.1990. Za biskupské heslo si zvolil slova z 1. listu apoštola Jana: "Uvěřili jsme v lásku".

Prvním biskupem diecéze plzeňské, nově zřízené papežem Janem Pavlem II., byl jmenován 31.5.1993 a 10.7.1993 se ujal jejího řízení. Papež František přijal jeho resignaci na tento úřad 12. února 2016.

Od založení Biskupské konference ČSFR byl jejím generálním sekretářem. Tuto funkci zastával i po rozdělení státu a vzniku České biskupské konference až do 7.7.1993.

Při České biskupské konferenci je odpovědný za laiky a ekumenismus. Je členem Rady pro Charitu ČBK.


Základní data

Narozen: 3. 10. 1939 v Třešti
Kněžské svěcení: 27. 6. 1970
Jmenován biskupem: 17. 3. 1990 (světící biskup pražský), 31. 5. 1993 (biskup plzeňský)
Biskupské svěcení: 7. 4. 1990
Zřeknutí se úřadu: 12.2.2016