Mons. František Radkovský

Mons. František Radkovský

CREDIDIMUS CARITATI
("Uvěřili jsme v lásku", 1 Jan 4,16)

Životopis

Narodil se 3.10.1939 v Třešti na Jihlavsku. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Telči začal v roce 1957 studovat na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se na matematickou statistiku a promoval v roce 1962.

V letech 1962-1964 vykonával základní vojenskou službu na východním Slovensku, poté pracoval jako matematický statistik ve Státním výzkumném ústavu pro výzkum automatizace sklářského průmyslu a později v Pedagogickém ústavu ČSAV, kde se podílel na přípravě modernizace výuky matematiky.

V roce 1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Praze 27. 6. 1970. Po vysvěcení působil dva roky jako kaplan v Mariánských Lázních a od roku 1972 byl duchovním správcem Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních.

Dne 17. 3. 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem aggarským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Františka Tomáška 7. 4. 1990. Za biskupské heslo si zvolil slova z 1. listu apoštola Jana: "Uvěřili jsme v lásku".

Prvním biskupem diecéze plzeňské, nově zřízené papežem Janem Pavlem II., byl jmenován 31. 5. 1993 a 10. 7. 1993 se ujal jejího řízení. Papež František přijal jeho resignaci na tento úřad 12. února 2016.

Od založení Biskupské konference ČSFR byl jejím generálním sekretářem. Tuto funkci zastával i po rozdělení státu a vzniku České biskupské konference až do 7. 7. 1993.

Od 1. května 2016 byl biskupem Mons. Tomášem Holubem jmenován prezidentem Diecézní charity Plzeň.

Při České biskupské konferenci byl dlouho odpovědný za laiky a ekumenismus. 


Základní data

Narozen: 3. 10. 1939 v Třešti
Kněžské svěcení: 27. 6. 1970
Jmenován biskupem: 17. 3. 1990 (světící biskup pražský), 31. 5. 1993 (biskup plzeňský)
Biskupské svěcení: 7. 4. 1990
Zřeknutí se úřadu: 12. 2. 2016