Hudba

Duchovní hudba je živé umění, které obohacuje sakrální prostor a oslovuje srdce každého posluchače. Svým způsobem je formou modlitby, při které je možné intenzivněji vnímat Boží přítomnost. 

Křesťanská hudba má starozákonní kořeny čerpající z bibilické knihy žalmů - duchovních písní složených k oslavě Boží. Od prvopočátku bylo snahou církve, aby se hudba provozovala na nejvyšší úrovni a důstojně vyjadřovala posvátnou povahu zpívaných textů. Po staletí v církevním prostředí vznikala vynikající hudební díla žánrově odpovídající své době. Základní církevní dokumenty k hudbě jsou k dispozici na stránkách Společnosti pro duchovní hudbu.  

Věřící jsou vybízeni k tomu, aby se aktivně zapojili do slavení litugie hudbou či zpěvem. Jako oficiální zpěvník českých a moravských diecézí byl v roce 1990 schválen Kancionál, který je dostupný také on-line, či jako aplikace. Pro získání hudebního vzdělání v oblasti hudby slouží např. Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu v Brně nebo Církevní konzervatoř v Opavě. 

Pod záštitou kardinála Dominika Duky se ve Staré Boleslavi konají každoročně Svatováclavské slavnosti, které jsou multižánrovým festivalem duchovní hudby a umění. 

Moderní křesťanská hudba má dnes zastoupení na široké scéně a je možné se sní seznámit např. při festivalech na různých místech republiky.