Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU.D.

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU.D.

Sub tuum praesidium
("Pod tvou ochranou")

Životopis

Jan Vokál se narodil 25. září 1958 v Hlinsku v Čechách jako druhé ze tří dětí Jana a Anny Vokálových. Vyrůstal v křesťanské rodině, první svátosti přijal v místní farnosti Narození Panny Marie. 
Po studiu Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze (Ing., obor technická kybernetika, 1983). 
V září 1983 odešel do Říma, kde nastoupil do Papežské koleje Nepomucenum. Studoval filosofii a teologii na Papežské lateránské univerzitě. 
Dne 5. července 1988 byl v Ellwangenu (diecéze Rottenburg-Stuttgart, Německo) vysvěcen biskupem Jaroslavem Škarvadou na jáhna a inkardinován do královéhradecké diecéze, z níž pochází. Pokračoval roční jáhenskou praxí v St. Dominic Parish (Northfield) a na St. Thomas University (arcidiecéze St. Paul-Minneapolis, USA).
Na kněze byl vysvěcen papežem Sv. Janem Pavlem II. dne 28. května 1989 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. 
V letech 1989-1990 sloužil jako farní vikář v Epiphany Church (diecéze Peoria, USA) a 1. října 1991 nastoupil do služeb Státního sekretariátu (Sekce pro obecné záležitosti) ve Vatikánu.
Vystudoval Utroque Jure na Papežské lateránské univerzitě v Římě, kde získal roku 2005 licenciát a roku 2008 doktorát (JU.D.). 
Je držitelem diplomu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (studium manželských kauz; 1991-1992) a diplomu Kongregace pro blahořečení a svatořečení (studium postulátů kauz; 2004-2005). 
Roku 2009 absolvoval rigorózní řízení v oboru ústavního práva (JUDr.) na Univerzitě Karlově v Praze.
V letech 1992-2005 byl osobním sekretářem kardinála Corrado Bafile. Roku 2005 byl papežem Benediktem XVI. jmenován koadjuktorem kanovnické kapituly při Papežské bazilice Panny Marie Větší v Římě.
V letech 1995, 1997 a 2009 byl členem papežského doprovodu při pastoračních návštěvách Svatého otce v České republice. 
Roku 1997 mu byl udělen titul kaplana Jeho Svatosti a roku 2007 titul papežského preláta. 
Dne 28. září 2005 jej biskup Dominik Duka OP zařadil mezi čestné kanovníky Katedrální kapituly Svatého Ducha v Hradci Králové. 
Dne 3. března 2011 byl papežem Benediktem XVI. jmenován 25. biskupem královéhradeckým.
Na biskupa byl vysvěcen kardinálem Tarcisiem Bertonem SDB dne 7. května 2011 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Spolusvětitely se stali biskup Dominik Duka OP a arcibiskup Erwin Josef Ender.
Do úřadu diecézního biskupa byl uveden dne 14. května 2011 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Je 25. biskupem královéhradeckým.
Hovoří anglicky a italsky, pasivně umí německy, polsky a rusky.

V rámci České biskupské konference je místopředsedou ČBK, místopředsedou Stálé rady ČBK, členem Komise ČBK pro liturgii, Rady pro COMECE, Rady pro Nepomucenum a Rady pro eucharistické kongresy.


Základní data

Narozen: 25. 9. 1958 v Hlinsku
Kněžské svěcení: 28. 5. 1989 v Římě
Jmenován biskupem: 3. 3. 2011
Biskupské svěcení: 7. 5. 2011 v Římě