Konference vyšších představených řeholí

Konference vyšších představených mužských řeholí v České republice


Předseda: 
Prokop Petr Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský 

 

Místopředseda: Martin Hobza, provinciál salesiánů

 

Marián Rudolf Kosík O.Praem., opat kláštera v Nové Říši 

Lukáš Fošum OP, provinciál Řádu bratří kazatelů

Juan Provecho OSA, delegát provinciál 

Dismas Tomaštík OFM Cap., provinciál kapucínů

Josef Šedivý O.Cr., velmistr křižovníků

Sekretář: Zachariáš T. Kristek, O.Praem.

e-mail: zachariastk@centrum.cz

tel.: 723 079 896

adresa: Markétská 128
169 00 Praha 6-Břevnov

e-mail: opat@brevnov.cz


Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice

Předsedkyně: Sr. Krista Chládková, generální představená Česká kongregace sester dominikánek

 

Místopředsedkyně: S. Miroslava (Jaroslava) Bortlová SCSC, provinční představená České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže

 

Členky předsednictva:

Sr. Vojtěcha Zikešová, generální představená Kongregace Sester Neposkvrněného Početí PM III. řádu sv. Františka

Sr. Baptista Nožková, provinční představená Školských sester sv. Františka

Sr. Františka Kadlčíková SCM, provinční představená České provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje 

Sekretářka: Sr. Fidelis Sedláková SCB

 

adresa: Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: sekretarka@rehole.cz 
web: www.rehole.cz