Konference vyšších představených řeholí

Konference vyšších představených mužských řeholí v České republice


Předseda: 
Prokop Petr Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský 

 

Místopředseda: Marián Rudolf Kosík O.Praem., opat kláštera v Nové Říši 

 

Členové předsednictva:

Lukáš Fošum OP, provinciál Řádu bratří kazatelů

Juan Provecho OSA, delegát provinciál 

Dismas Tomaštík OFM Cap., provinciál kapucínů

Josef Šedivý O.Cr., velmistr křižovníků

čestný člen: Michael Josef Pojezdný O.Praem., opat kláštera na Strahově

Sekretář: Zachariáš T. Kristek, O.Praem.

tel.: 723 079 896

adresa: Markétská 128
169 00 Praha 6-Břevnov

e-mail: opat@brevnov.cz


Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice

Předsedkyně: S.M. Vojtěcha Zikešová CImConc, generální představená Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka

 

Místopředsedkyně: S. Miroslava (Jaroslava) Bortlová SCSC, provinční představená České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže

 

Členky předsednictva:

S.M. Bohuslava Kubačáková SCB, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

S.M. Krista Chládková OP, generální představená České kongregace sester dominikánek

S. Františka Kadlčíková SCM, provinční představená

Sekretářka: S.M. Klára Šídlová

 

adresa: Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel.: +420 606 109 622
e-mail: kvpzr.cr@gmail.com 
web: www.kvpzr.cz