Konference vyšších představených řeholí

Konference vyšších představených mužských řeholí v České republice


Předseda: 
Prokop Petr Siostrzonek OSB, převor břevnovský 

 

Místopředseda: Marián Rudolf Kosík O.Praem., opat kláštera v Nové Říši 

 

Členové předsednictva:

Benedikt Mohelník OP, provinciál Řádu bratří kazatelů

Juan Provecho OSA, delegát provinciál 

Jiří Bonaventura Štivar OFMCap, provinciál kapucínů

Josef Šedivý O.Cr., velmistr křižovníků

čestný člen: Michael Josef Pojezdný O.Praem., opat kláštera na Strahově

Sekretář: Zachariáš T. Kristek, O.Praem.

adresa: Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1

tel.: 723 079 896

e-mail: prevor@brevnov.cz


Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice

Předsedkyně: S.M. Vojtěcha Zikešová CImConc, generální představená Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka

 

Místopředsedkyně: S.M. Václava Dudová SCM, generální představená Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

 

Členky předsednictva:

S.M. Bohuslava Kubačáková SCB, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

S.M. Krista Chládková OP, generální představená České kongregace sester dominikánek

S.M. Klára Šídlová OSFGr., generální představená Kongregace Šedých sester III. ř. sv. Františka

Sekretářka: S.M. Klára Šídlová

 

adresa: Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel.: +420 606 109 622
e-mail: kvpzr@volny.cz 
web: www.kvpzr.cz