banner sekce
Sekce

Školství

Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze

Kód v katalogu:

8.01

Adresa:

Belgická 25, PRAHA 2, 120 00

Kontakt:

Tel.: +420 246 080 785; +420 246 080 784
E-mail.: skola@lauder.cz
Fax.: 246808786
Www: http://www.lauder.cz

IČ:

69780111

Číslo účtu:

8868349/0800

Ředitel:

Mgr. Petr Karas Tel.: +420 777 700 857
E-mail.: petr.karas@lauder.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Kateřina Dejmalová - katerina.dejmalova@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Církevní školy ostatních zřizovatelů

Typ:

mateřská škola, základní škola – 5 tříd I. stupně a osmileté gymnázium

Rok zahájení provozu:

1997

Spirituál / duchovní služba:

nenahlášeno

Charakteristika zařízení:

Lauderovy školy tvoří základní škola Gur Arje a gymnázium Or Chadaš. Spolu s mateřskou školou představují komplexní vzdělávací projekt pro děti se zájmem o výchovu v duchu židovství. Škola s třídami do 20 studentů není určena pouze dětem židovského původu nebo vyznání, žije ale v duchu židovství, slaví židovské svátky a respektuje židovské tradice. Své žáky a studenty k úctě k těmto tradicím důsledně vede. Škola zajišťuje košer stravu. Kromě běžných předmětů se jako povinnému předmětu vyučuje hebrejštině a judaismu. Ve škole je podle nových školských vzdělávacích programů povinná hebrejština od 1. třídy a od 6. třídy angličtina. Škola je vybavena počítačovou pracovnou, posilovnou, hřištěm a hudební zkušebnou. Odpolední program dětí 1. stupně zajišťuje družina, žákům je k dispozici knihovna s počítači a možností v knihovně pracovat, číst nebo studovat. Nabízíme řadu kroužků a volnočasových aktivit.

Zřizovatel:

Židovská obec v Praze
Maiselova 18, 110 00 Praha 1

Počet pedagogů:

10 stálých pedagogů / 4 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

99 / 9