Odbor analýz církevních dat

Pracovníci Odboru analýz církevních dat

PhDr. Kateřina Pulkrábková

vedoucí odboru

e-mail: pulkrabkova@cirkev.cz

tel.: +420 220 181 282, 

mobil: +420 731 621 886

Mgr. Daniel Chytil

analytik odboru

e-mail: chytil@cirkev.cz

tel.: +420 220 181 282, 

mobil: +420 730 551 851

Církevní data a data o církvi

Život církve lze zachycovat empirickými daty získávanými z vlastních zdrojů i využíváním dostupných statistických a sociologických šetření. Umožňuje to získat přehled o základních charakteristikách a trendech v církvi, o postojích a názorech veřejnosti na církev, o vnímání církve a jejich představitelů ať už z vlastní zkušenosti nebo prostřednictvím médií.