banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Pracovníci Odboru analýz církevních dat

PhDr. Kateřina Pulkrábková
vedoucí odboru
e-mail: pulkrabkova@cirkev.cz
tel.: +420 220 181 282, 
mobil: +420 731 621 886

Mgr. Daniel Chytil
analytik odboru
e-mail: chytil@cirkev.cz
tel.: +420 220 181 305, 
mobil: +420 730 551 851

Marie Aufová
produkční
e-mail: aufova@cirkev.cz 
mobil: +420 604 196 736

Církevní data a data o církvi

Život církve lze zachycovat empirickými daty získávanými z vlastních zdrojů i využíváním dostupných statistických a sociologických šetření. Umožňuje to získat přehled o základních charakteristikách a trendech v církvi, o postojích a názorech veřejnosti na církev, o vnímání církve a jejich představitelů ať už z vlastní zkušenosti nebo prostřednictvím médií.

HOSPODAŘENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE        
Každoročně (od roku 2016) připravujeme tiskovou konferenci prezentující ekonomické údaje a hospodaření katolické církve.

VÝZKUMY
Zadáváme reprezentativní empirické výzkumy o postojích ke Katolické církvi, Charitě ČR a spoluorganizujeme tematické výzkumy o specifických skupinách obyvatel ohrožených chudobou a dalšími riziky.

ANALÝZY CÍRKEVNÍCH DAT
Zpracováváme analýzy z církevních dat (např. úkonů duchovní správy) na úrovni České republiky i diecézí, vztahujeme je na demografické údaje, sledujeme trendy a vývoj (křty, sňatky a další).

PUBLIKACE A BROŽURY
Pravidelně připravujeme publikace o víře a nábožentsví v ČR (viz dokumenty ke stažení).

Kontaktujte nás na data@cirkev.cz.