Podmínky využití

Informace pro uživatele – ochrana autorských práv

Veškeré materiály, texty, fotografie, obrazová, zvuková a audiovizuální díla publikovaná na internetových stránkách www.cirkev.cz podléhají autorskoprávní ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, a pokud není uvedeno jinak, mohou být užita pouze pro osobní potřebu uživatele.

Texty uveřejněné na internetových stránkách www.cirkev.cz je možné dále rozšiřovat a citovat, vždy však s uvedením zdroje (popř.autora) , včetně odkazu na tyto internetové stránky, a při respektování práv a oprávněných zájmů majitele autorských práv a provozovatele těchto internetových stránek. Takto je možné šířit i části publikovaných textů, vždy však při zachování kontextu obsahu daného texu. To neplatí, je-li u publikovaného textu uvedeno jinak. Jiné užití publikovaných textů je vyloučeno.

Fotografie, obrazové, zvukové a audiovizuální materiály, uveřejněné na internetových stránkách www.cirkev.cz, nebo jejich části je možné dále rozšiřovat, zveřejňovat, zpracovávat či jinak užívat pouze se souhlasem majitele autorských práv. Pro informace o udělení tohoto souhlasu prosím kontaktujte redakci Tiskového střediska ČBK na e-mailu: web@cirkev.cz