banner sekce
Sekce

Školství

Prevence rizikového sexuálního chování - úkol základního vzdělávání

Národní centrum pro rodinu zve pedagogy, výchovné pracovníky, odbornou veřejnost i rodiče na odbornou konferenci s akreditací MŠMT
Publikováno: 7. 1. 2016 7:00

Národní centrum pro rodinu zve pedagogy, výchovné pracovníky, odbornou veřejnost i rodiče na odbornou konferenci s akreditací MŠMT s názvem „Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání“. Konference je zaměřena na akuální odborné poznatky k tématům, která ukládá RVP jako prevenci rizikového chování a výchovu zdravých postojů v otázkách sexuality.

Akce se koná v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem dne 2. 2. 2016 od 9:00 do 15:00 hod. Registrace začíná od 8:30 hod.

Konferenci pořádá Ústecký kraj společně s Centrem pro rodinu a sociální péči v Ostravě a Národním centrem pro rodinu v Brně. Přihlašovací formulář najdete v připojené příloze

Soubory ke stažení

velikost 297 KB
Autor článku:
Mgr. Marta Vacušková

Další aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300, 170 00 Praha 7. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis a motivační dopis zájemci doručí nejpozději do 5. února 2021 (rozhoduje datum podání) na adresu: Ústřední církevní kancelář ČCE k rukám Mgr. Heleny Wernischové Jungmannova 22/9 P. O. BOX 466 111 21 Praha 1 Obálku označte „VŘ – Bratrská škola“.
29.12.2020

Požehnané Vánoce 2020

Ať váš život prozáří radost z Kristova narození a nový rok 2021 nechť je naplněn Božím požehnáním, pokojem, láskou a nadějí. Za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský; Mgr. Martin Čech a Mgr. Marta Vacušková
20.12.2020

Studenti v první linii

Zvládají svou běžnou on-line výuku a vedle ní ještě převlečeni do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovů pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí.
27.11.2020

Konference církevních škol a školských zařízení 2020 online

Alespoň virtuálně se letos můžeme potkat na Konferenci církevních škol a školských zařízení ve středu 25.11. 2020 - viz přiložený program.
31.10.2020

Střední pedagogická škola a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ v Odrách pomáhá

Studenti Střední pedagogické školy a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ v Odrách se od prvních dnů zapojili do okamžité pomoci v nemocnici v Novém Jičíně. Pomáhá 14 studentů (v posledním ročníku je jich celkem 25) a 5 studentů i ze třetích ročníků, kteří jsou již plnoletí - a znovu i všechni vyučující (zdravotnice).
30.10.2020