banner sekce
Sekce

Katecheze

Program X. celostátního katechetického kongresu

Program X. celostátního katechetického kongresu na téma Rodina a její role v náboženské výchově (ke 4.10.2016)

(Program je ke stažení na konci stránky.)

Příjezd možný již ve středu 26. 10. 2016 od 16h
Ubytování, registrace, večeře
Možnost večerního posezení
 

Čtvrtek 27. 10. 2016
7:30 Snídaně
Registrace

 9:00 Mše svatá (v sále) – hlavní celebrant Mons. Vojtěch Cikrle

10:30 Zahájení, uvedení do tématu - Mons. Karel Herbst SDB, Mons. Vojtěch Cikrle, ředitel školy Mgr. František Pospíchal, starosta Třešti Ing. Vladislav Hynk, farář P. Mgr. Tomáš Caha

11:00 Obrácení rodičů jako předpoklad pro katechizaci v rodině - PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. Anotace 

12:30 Oběd

14:00 Náboženská výchova a svět dítěte - Dr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D. Anotace 

15:00 Náboženská výchova mládeže v rodině - Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Anotace

16:00 Přestávka

16:30 Zkušenost Polska: Katecheze mládeže - Prof. dr hab. Andrzej Kiciński (vedoucí Katedry katechetiky na Katolické univerzitě v Lublinu)

18:15 Večeře

19:30 Praktické semináře, prostor pro výměnu zkušeností Anotace seminářů

Posezení u sklenky vína

Pátek 28. 10. 2016 
 7:30 Snídaně

 8:30 Poděkování bývalým ředitelům Katechetické sekce ČBK - Mons. Karel Herbst SDB
        Prezentace časopisů a aktivit

 9:30 Práce s rodinami v perspektivě synody o rodině - Mons. Jan Graubner

11:00 Mše svatá (v sále) – hlavní celebrant Mons. Jan Graubner (Živý přenos Rádiem Proglas)

12:00 Oběd

13:30 Katecheze a výuka náboženství dětí a dospívajících v intencích nových katechetických směrnic - ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. Anotace 
Představení výstupů pracovních skupin projektu Obnovy katecheze

15:30 Přestávka

16:00 Zkušenost Slovenska: S rodiči ke svátostnému životu dětí - P. ThDr. Martin Michalíček, P. Mgr. Miroslav Hafera Anotace 

17:30 Večeře

19:00 Praktické semináře, prostor pro výměnu zkušeností Anotace seminářů

 Posezení u sklenky vína
 

Sobota 29. 10. 2016

Snídaně + balíček na cestu

 8:30 Specifika mužské a ženské výchovy - P. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann Anotace 

10:00 Přestávka

10:30 Přítomnost církve na školách - Dominik kardinál Duka OP

11:30 Závěrečné slovo

12:30 Mše svatá (v kostele sv. Kateřiny Sienské) – kardinál Dominik DUKA

Těšíme se na Vaši účast!