Mládež

Sekretariát Sekce pro mládež

Sekretariát tvoří osoby, které na návrh sekretáře jmenuje biskup zodpovědný za pastoraci mládeže v ČBK, zaměstnává je ČBK.

Biskupem - delegátem pro mládež je Mons. Pavel Posád.

Pracovníci sekretariátu Sekce pro mládež ČBK
Kamil Strak – ředitel

strak@cirkev.cz

Ing. Marie Světničková

svetnickova@cirkev.cz

Mgr. Anna Brabcová

brabcova@cirkev.cz

Veronika Lehrlová  

lehrlova@cirkev.cz 

Kristýna Garguláková

gargulakova@cirkev.cz 

Ing. Václav Vacek – koordinátor projektu signály.cz
predseda@signaly.cz

Thákurova 3, 160 00 Praha 6

tel: 220 181 753