banner sekce
Sekce

Katecheze

Materiály ze semináře „První hlásání“

Ve středu 24.2.2016 uspořádala Katechetická sekce České biskupské konference na Arcibiskupství pražském celodenní seminář na téma „První hlásání“ s P. Pietrem Biaggim
Publikováno: 16. 3. 2016 0:00

Ve středu 24. února 2016 uspořádala Katechetická sekce České biskupské konference pro katechety a učitele náboženství seminář na téma

„Možnosti prvního hlásání v dnešní evangelizační dynamice“ s P. Pietrem Biaggi z Národního centra pro katechezi a katechumenát v Paříži. 

Záznam přednášky je možné si vyžádat u Mgr. Ireny Karlové - karlova@cirkev.cz 

P. Pietro Biaggi (1968) vystudoval teologii na univerzitě v Bergamu, na Papežské salesiánské univerzitě v Římě získal doktorát z teologie - specializace katechetika a absolvoval také z pedagogiky. V současné době vyučuje katechetiku na teologické fakultě v Bergamu a je vedoucím diecézního katechetického střediska v Bergamu. Zároveň působí v Národním katechetickém centru Francouzské biskupské konference, kde je odpovědný za oblast prvního hlásání a tematiku vztahu katecheze a liturgie.

Přednášky P. Biaggiho na Youtube (ve francouzštině)  

Autor článku:
Admin