banner sekce
Sekce

Katecheze

Materiály ze semináře „První hlásání“

Ve středu 24.2.2016 uspořádala Katechetická sekce České biskupské konference na Arcibiskupství pražském celodenní seminář na téma „První hlásání“ s P. Pietrem Biaggim
Publikováno: 16. 3. 2016 0:00

Ve středu 24. února 2016 uspořádala Katechetická sekce České biskupské konference pro katechety a učitele náboženství seminář na téma

„Možnosti prvního hlásání v dnešní evangelizační dynamice“ s P. Pietrem Biaggi z Národního centra pro katechezi a katechumenát v Paříži. 

Záznam přednášky je možné si vyžádat u Mgr. Ireny Karlové - karlova@cirkev.cz 

P. Pietro Biaggi (1968) vystudoval teologii na univerzitě v Bergamu, na Papežské salesiánské univerzitě v Římě získal doktorát z teologie - specializace katechetika a absolvoval také z pedagogiky. V současné době vyučuje katechetiku na teologické fakultě v Bergamu a je vedoucím diecézního katechetického střediska v Bergamu. Zároveň působí v Národním katechetickém centru Francouzské biskupské konference, kde je odpovědný za oblast prvního hlásání a tematiku vztahu katecheze a liturgie.

Přednášky P. Biaggiho na Youtube (ve francouzštině)  

Autor článku:
Admin

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018