banner sekce
Sekce

Katecheze

S jakými společenskými vlivy se setkává dnešní rodina - Marie Oujezdská

Jaké je společenské klima, v němž se mladí lidé rozhodují pro založení rodiny a které více či méně ovlivňuje výchovu v rodině? O čem je užitečné hovořit právě v křesťanském prostředí a co je možno požadovat od politické reprezentace? Cílem příspěvku je nabídnout odpovědi na uvedené otázky a podnítit diskusi.

Marie Oujezdská, absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a Cyrilometodějské teologické fakulty UP, pracuje od roku 2001 v Národním centru pro rodinu. V rámci profesního života se zabývá postavením rodiny ve společnosti i v církvi. Ve své vlastní rodině vychovala s manželem čtyři dcery a ráda tráví čas (v současné dob) se sedmi vnoučaty.