banner sekce
Sekce

Školství

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Kód v katalogu:

7.02

Adresa:

Hrusická 2537/7 , PRAHA 4, 141 00

Kontakt:

Tel.: +420 272 761 609
E-mail.: binovec@eapraha.cz
Fax.: 272 761 609
Www: http://www.eapraha.cz

IČ:

45247226

Číslo účtu:

68554309/0800

Ředitel:

ThLic. Tomáš Biňovec E-mail.: binovec@eapraha.cz

Kategorie zařízení:

Školy Českobratrské církve evangelické

Typ:

střední odborná škola a lyceum a vyšší odborná škola

Rok zahájení provozu:

1991

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Michal Šourek michal.sourek@evangnet.cz tel. 272 659 259

Charakteristika zařízení:

Střední škola: Studijní obor Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci – pro práce v sociálních zařízeních, zvl. pro tělesně, smyslově či mentálně postižené, pro práce v charitativních zařízeních. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi. Dálkový studijní program Sociální činnost v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách. Studijní obor Pedagogické lyceum svým charakterem stojí na pomezí všeobecného gymnaziálního a odborného pedagogického vzdělávání a je určen žákům se zájmem o humanitní obory, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu nebo ve studiu na vyšší odborné škole pedagogického či sociálního zaměření. Škola má bezbariérový přístup a vzhledem ke svému zaměření klade důraz na integraci postižených žáků. Vyšší odborná škola: Absolvent vyšší odborné školy je diplomovaným specialistou v oboru sociální práce (DiS.). Uplatní se ve funkci kvalifikovaného sociálního pracovníka v různých typech institucí poskytujících sociální služby. Absolventi mají možnost doplnit si vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získat titul „bakalář“ (Bc.).

Zřizovatel:

Českobratrská církev evangelická
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1

Počet pedagogů:

23 stálých pedagogů / 18 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

260 / 10