banner sekce
Sekce

Školství

Katolická základní škola v Uherském Brodě

Kód v katalogu:

2.22

Adresa:

Jirchářská 823, UHERSKÝ BROD, 688 01

Kontakt:

Tel.: I. stupeň: 577 440 481 II. stupeň: 577 440 482
E-mail.: info@kzsub.cz
Www: http://www.kzsub.cz

IČ:

71340700

Číslo účtu:

210454545/0300

Ředitel:

Mgr. Klára Sovadinová Tel.: 731 604 357
E-mail.: sovadinova@kzsub.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Marie Suchá; sucha(a)kzsub.cz – I. stupeň Mgr. Jana Hladišová, Ph.D.; hladisova(a)kzsub.cz – II. stupeň

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

úplná základní škola

Rok zahájení provozu:

2006

Spirituál / duchovní služba:

3. třídu a na II. stupni učí P. Josef Pelc z farního úřadu Uherský Brod Duchovní vedení a výuku náboženství na II. stupni zajišťuje i kaplan po farnost Uherský Brod – P. Zdeněk Gerhard Klimeš a jáhen Mgr. Pavel MacuraŠkola spolupracuje i s bratry dominikány - RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP

Charakteristika zařízení:

Datum zahájení činnosti: 1. září 2006 v šesti ročnících (1. - 6. třída). Zaměrení: úplná základní škola s povinnou výukou náboženství, s celkovou povolenou kapacitou 450 žáků, školní jídelna - výdejna, školní družina, školní klub. ŠVP – „Škola s úsměvem“ od šk. roku 2010/2011 ve všech ročnících. Od začátku školního roku 2013/2014 se 2. stupeň školy nachází v prostorách Základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě. Prioritou školy je nabízet kromě kvalitního vzdělání - rodinné klidné prostředí, menší počty žáků ve třídách, individuální přístup, integraci žáků, prostor pro komunikaci a seberealizaci a zprostředkování křesťanských hodnot. Jsme však otevřeni všem bez rozdílu vyznání. Pro naše děti připravujeme různé projekty, např. tvoření v adventních a velikonočních dílnách, Den Země, Noc s Andersenem, Den dětí, plavání, bruslení, přednášky, zahraniční zájezdy, spolupracujeme se zahraničními školami, apod. Spolupracujeme s místní farností při různých zvláště duchovních aktivitách; prodejem prací žáků a jejich rodičů podporujeme misijní činnost. Škola nabízí i bohatou nabídku volnočasových aktivit, kterým dominuje Dětský folklorní soubor Holúbek.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Počet pedagogů:

16 stálých pedagogů / 7 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

154 / 9