banner sekce
Sekce

Školství

Katolický domov studujících - DM a ŠJ - Praha 1

Kód v katalogu:

6.03

Adresa:

Černá 1610/14, PRAHA 1, 110 00

Kontakt:

Tel.: +420 224 934 496
E-mail.: info@kds.op.cz
Www: www.kds.op.cz

IČ:

43001106

Číslo účtu:

2700663453/2010

Ředitel:

Guzmana Jana Valentová OP Tel.: +420 224 934 496
E-mail.: reditelna@kds.op.cz

Kategorie zařízení:

Školská zařízení a střediska volného času římskokatolické církve

Typ:

domov mládeže a školní jídelna

Rok zahájení provozu:

1991

Spirituál / duchovní služba:

P. Jakub Jírovec, sestry dominikánky

Charakteristika zařízení:

KATOLICKÝ: - všeobecný, univerzální, pluralita a tolerance vyznání,  - v domově pracují řeholní sestry, dochází spirituál, - kontakty s aktivitami církve, - možnost prohloubit poznání katolické víry.
DOMOV: - umění žít s druhými, obohacení jedince společenstvím a obohacení společenství jedincem, - kvalitní využití volného času, - zdravý vyvážený život, dodržování domluvených pravidel, - estetika prostředí - pořádek, ekologie v praxi.
STUDUJÍCÍCH: - studium jako prvotní důvod pobytu v domě, hlavní zájem ubytovaných studentek i priorita výchovného působení pracovníků domova

Zřizovatel:

Česká kongregace sester dominikánek
Veveří 27, 602 43 Brno

Počet pedagogů:

4 stálí pedagogové / 2 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

83 / 0