banner sekce
Sekce

Školství

Konzervatoř Evangelické akademie

Kód v katalogu:

7.15

Adresa:

Wurmova 13, OLOMOUC, 779 00

Kontakt:

Tel.: +420 585 208 583
E-mail.: sekretariat@ckonz.cz
Www: http://www.ckonz.cz

IČ:

838144

Číslo účtu:

10006-555547691/0100

Ředitel:

Mgr. Pavel Zatloukal Tel.: +420 585 208 581
E-mail.: reditel@ckonz.cz

Kategorie zařízení:

Školy Českobratrské církve evangelické

Typ:

šestiletá konzervatoř-církevní hudba

Rok zahájení provozu:

1991

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Jiří C. Klimeš cyrus.klimes@seznam.cz Tel.:+420 604 219 269

Charakteristika zařízení:

Absolutorium, jako na kterékoli jiné konzervatoři opravňuje k výuce na ZUŠ, soukromé výuce hudby, profesionální hře či zpěvu v souborech nebo sólově. Po ukončení školy, případně již po maturitě, je možno studovat na kterékoli VŠ příbuzného zaměření i na pedagogických, filozofických a teologických fakultách. Díky specifickému vzdělání v oborech církevní hudby mají naši studenti možnost uplatnit se jako varhaníci, sbormistři nebo ředitelé kůrů. Vedle hlavního hudebního oboru máme všeobecně vzdělávací předměty, odborné hudebně-teoretické předměty a také pedagogické disciplíny i církevně - hudební předměty. Některé z těchto disciplín jsou konfesijně dělené. K nepovinným předmětům patří nabídka hry na cembalo, na zobcovou flétnu a počítačová kompozice.

Zřizovatel:

Českobratrská církev evangelická
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1

Ubytování:

DM Štěchovice 1315, Kroměříž, DM AG, Pilařova 3, Kroměříž

Počet pedagogů:

31 stálých pedagogů / 4 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

102 / 6