banner sekce
Sekce

Školství

Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. KOMENSKÉHO - LIBEREC

Kód v katalogu:

8.10

Adresa:

Růžodolská 118/26, LIBEREC 11, 460 01

Kontakt:

Tel.: +420 485 106 111
E-mail.: info@sjak.cz
Fax.: 485 106 111
Www: http://www.sjak.cz

IČ:

44223897

Číslo účtu:

2900065319/2010

Ředitel:

Mgr. Jakub Pabián Tel.: +420 485 106 111; +420 604 614 794
E-mail.: jakub.pabian@sjak.cz

Zástupce ředitele:

Hospodářka: 224 942 179

Kategorie zařízení:

Církevní školy ostatních zřizovatelů

Typ:

základní a mateřská škola

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

Jan Morávek; moravek@jbruzodol.cz

Charakteristika zařízení:

Škola nabízí partnerství věřícím i nevěřícím rodičům, kteří svým dětem chtějí poskytnout moderní vzdělání na základě křesťanských hodnot, jako je poctivost, vytrvalost, odvaha či vděčnost. Při výuce používáme ověřené i inovativní prvky výuky. Zvláštní péči věnujeme čtenářské dovednosti, porozumění souvislostem, motivaci žáků a „obyčejné“ poctivé práci. Po vzoru Komenského zaměřujeme výuku na trojici: hlava – ruce – srdce. Předškolní vzdělávání poskytuje našim dětem prostor na hru a zároveň pro systematické rozvíjení dovedností a návyků důležitých pro vstup do 1. třídy. Navazujeme na tradice bratrského školství, které po staletí kvetlo v naší zemi a bylo shrnuto v obsáhlém díle biskupa Jednoty bratrské J. A. Komenského. Základy, na nichž tento muž s pokorou a vizí postavil své dílo, zůstávají inspirativní, jelikož nepodléhají trendům žádné doby. Škola je postavena na silné spolupráci se SVČ Narnie, rodinným centrem Knoflík a zřizovatelem školy, Jednotou bratrskou. Toto propojení nabízí přátelům školy a širší komunitě řadu vzdělávacích i společenských projektů, jako jsou adventní slavnosti, volnočasové kluby, odborné přednášky, brigády školy a jiné.

Zřizovatel:

Jednota bratrská
Boženy Němcové 54/9, 460 01 Liberec

Počet pedagogů:

18 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

202 / 15