banner sekce
Sekce

Školství

Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina

Kód v katalogu:

1.16

Adresa:

Hornokrčská 709/3, Praha 4 - Krč, 140 00

Kontakt:

Tel.: 602 684 538, 725 464 504
E-mail.: juan@augustiniani.cz
Fax.: 257 530 556
Www: http://www.skolasvatehoaugustina.cz

IČ:

71341340

Číslo účtu:

1942811389/0800

Ředitel:

P. Mgr. Juan Provecho, OSA Tel.: 257 530 556, 602 684 538
E-mail.: juan@augustiniani.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2010

Spirituál / duchovní služba:

P. Vít Marciniec, OSA frvit@augustiniani.cz +420 606 282 681

Charakteristika zařízení:

Základem je všeobecné vzdělání s důrazem na křesťanské hodnoty. Navazující klasické gymnázium po dokončení 1.stupně základní školy. Jedna třída v každém ročníku. Od první třídy výuka cizích jazyků. Výuka ve vybraných předmětech v cizích jazycích. Škola v otevřeném dialogu kultury a doby, ve které žijeme. Škola přátelství. Škola, která učí žít, růst a být šťastným. Škola, která věří v Boha a v duchovní hodnoty. Škola, která učí milovat a vychovávat z lásky.

Zřizovatel:

Česká provincie řádu sv. Augustina
Josefská 8, 11801 Praha 1

Počet pedagogů:

2 stálí pedagogové / 5 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

19 / 1