banner sekce
Sekce

Školství

Mateřská škola kardinála Berana Plzeň

Kód v katalogu:

1.20

Adresa:

Žlutická 1694/2, Plzeň, 323 00

Kontakt:

Tel.: 773 225 779
E-mail.: info@mskb.cz
Www: http://www.mskb.cz

IČ:

71341366

Číslo účtu:

107-0470200277/0100

Ředitel:

Petra Mayerová Tel.: 606 405 229
E-mail.: petramayerova@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2011

Spirituál / duchovní služba:

P. Didak Robert Klučka a ostatní kněží z pastorové Ekumeny

Charakteristika zařízení:

Filosofie naší školy se opírá o křesťanské hodnoty (pravda, úcta, pokora, tolerance, spolupráce, odpuštění, sebepoznání, umění darovat i přijímat) a hodnoty trvale udržitelného života na naší zemi (ochrana života v jakékoliv jeho podobě, krása, užitek, zdraví, ohleduplnost…) Naše výchova stojí především na citovém základě. Základem naší výchovy je LÁSKA – z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Vždyť vědomí, že jsme milováni, nás učí lásku nejen přijímat, ale také rozdávat. Chceme v dětech podporovat vědomí řádu, vzbuzovat důvěru k Bohu, probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, umět žasnout nad krásou světa, barevností přírody, vůní lesa, naslouchat, objevovat… Osvojit si tyto hodnoty znamená poznávat obecné zákonitosti vývoje, chápat jejich souvislost a vnímat vzájemnou harmonii. Školní vzdělávací program MŠkB nazvaný „Kouzelná cesta“ svým obsahem naplňuje hlavní cíle předškolního vzdělávání popsané v RVP. Jeho úkolem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních, v porozumění jeden druhému. Maximálně podporuje individuální rozvojové možnosti dětí. Nejdůležitější podmínkou pro naši MŠ je úzká spolupráce s rodinou, která nám pomůže vytvářet tak důležitou atmosféru radosti důvěry, navozující pocit jistoty a bezpečí. Na činnosti školy se podílejí podle možností také externí spolupracovníci – kněží a duchovní učitelé církví v rámci ekumeny. Naše cíle: Přijímat dítě tak, jak bylo stvořeno, jako jedinečné – individuální přístup Podporovat vědomí řádu, vzbuzovat důvěru k Bohu Zprostředkovat dítěti prožitky, u nichž převažuje kvalita nad kvantitou Poznávání světa kolem nás a rozšiřování zájmů dítěte skrze osobní prožitek Vytvořit pro děti podnětné prostředí s dostatkem tvořivého a didaktického materiálu Vytvořit otevřené, svobodné prostředí, kde se děti mohou svobodně ptát i hrát Podněcování zdravého tělesného vývoje a poskytování dostatečného prostoru pro volný čas Umožnit rodičům podílet se na vzdělávacím procesu školy a vytvořit tak otevřené společenství – škola – děti - rodina

Zřizovatel:

Biskupství plzeňské
Náměstí Republiky 35, 301 14 Plzeň

Počet pedagogů:

3 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

24 / 1