banner sekce
Sekce

Školství

NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v PARDUBICÍCH

Kód v katalogu:

8.23

Adresa:

Lonkova 512, PARDUBICE II, 530 09

Kontakt:

Tel.: +420 777 542 477
E-mail.: reditel@skola-noe.cz
Www: http://www.skola-noe.cz

IČ:

71 341 269

Číslo účtu:

43-8813570277/0100

Ředitel:

Mgr. Lenka Macháčková Tel.: 607051115
E-mail.: machackova@skola-noe.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Markéta Chmelová - fundraising a propagace chmelova@skola-noe.cz

Kategorie zařízení:

Církevní školy ostatních zřizovatelů

Typ:

základní škola

Rok zahájení provozu:

2011

Spirituál / duchovní služba:

Charakteristika zařízení:

NOE – křesťanská základní škola v Pardubicích nabízí: • profesionální pedagogická úroveň • moderní a efektivní metody vzdělávání • přátelské a bezpečné prostředí bez agrese • individuální přístup k žákům • nízký počet žáků ve třídě • partnerská spolupráce s rodiči žáků • vedení v duchu křesťanské etiky a morálky • vzdělávání rozšířené o biblické vyučování • škola bude otevřená pro žáky všech křesťanských vyznání i bez vyznání

Zřizovatel:

Sbor Církve bratrské v Pardubicích

Počet pedagogů:

6 stálých pedagogů / 3 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

17 / 2

Počet dětí / Počet tříd:

25 / 1