banner sekce
Sekce

Školství

Teologický konvikt - DM a školní jídelna - Olomouc

Kód v katalogu:

6.01

Adresa:

Žerotínovo náměstí 2, OLOMOUC, 771 11

Kontakt:

Tel.: 585 222 953
E-mail.: konvikt@seznam.cz
Www: http://konvikt.signaly.cz

IČ:

554596

Číslo účtu:

27-8928480247/0100

Ředitel:

Mgr. Jiří Kupka Tel.: 732 524 904
E-mail.: konvikt@seznam.cz

Zástupce ředitele:

Jana Moudrá (ekonomka) 731 402 156

Kategorie zařízení:

Školská zařízení a střediska volného času římskokatolické církve

Typ:

jednoletý kurz teologie

Rok zahájení provozu:

1990

Spirituál / duchovní služba:

P. Mgr. Jan Linhart linhart.jan@email.cz tel.+420 605 541 676

Charakteristika zařízení:

Toto školské zařízení je určené (pouze) pro jednoletou přípravu kandidátů římskokatolického kněžství v kněžských seminářích a následně ke studiu na Teologických fakultách. Konvikt má ředitele, prefekta a spirituála. Jejich snahou je navázat na dobré zkušenosti z předešlých let a především vytvořit s přijatými studenty skutečně vstřícné, otevřené a bratrské společenství. V rodinné atmosféře a v rámci určitého řádu pro společný život, je tak možno napomoci k rozlišení a dozrávání duchovního povolání. Konvikt se tak ze spíše „doučovacího institutu“ vyvinul v zařízení, které formuje lidsky, duchovně i intelektuálně. Je to jakýsi „noviciát“ diecézního kněze, kde si student vyjasňuje své duchovní povolání.

Zřizovatel:

Česká biskupská konference
Thákurova 3, 160 00 Praha 6

Ubytování:

V areálu zařízení

Počet pedagogů:

3 stálí pedagogové / 10 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

23 / 0