banner sekce
Sekce

Školství

VOŠ Husův institut teologických studií - PRAHA 3

Kód v katalogu:

8.05

Adresa:

V Tišině 3, PRAHA 6 - Bubeneč, 160 00

Kontakt:

Tel.: +420 233 371 541
E-mail.: voshits@husiti.cz; voshits@seznam.cz
Fax.: 233 383 785
Www: http://www.hits.zde.cz

IČ:

71340670

Číslo účtu:

č. účtu školy VOŠ HITS: 198540220/0300 č. účtu zřizovatele: Husův institut teologických studií, c.p.o.: 198536475/0300

Ředitel:

Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D. Tel.: +420 777 759 652; 233 371 541

Kategorie zařízení:

Církevní školy ostatních zřizovatelů

Typ:

vyšší odborná škola<br />\nteologická a pastorační činnost

Rok zahájení provozu:

2005

Spirituál / duchovní služba:

nenahlášeno

Charakteristika zařízení:

Škola nabízí studium oboru Teologická a pastorační činnost 61-41-N/04. Absolvent bude všestranně vybaven k samostatné práci na farním úřadě v oblasti kazatelské, pastorační a katechetické, může zde složit i jáhenské a kněžské zkoušky.

Výuka má vysokoškolský charakter a studenti mají také možnost, v rámci spolupráce s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Detašované pracoviště Praha, získat Bc. titul, případně v navazujícím magisterském studiu i titul Mgr. Absolvent bude schopen definovat širší obsah křesťanské víry, doplnit a vysvětlit vyznání víry CČSH, pojmenovat problémy současného vztahu církví a společnosti a objasnit důvody, které vedou ke vzniku nových církví a náboženských společností. Tyto získané dovednosti dokáže demonstrovat a poté aplikovat ve své každodenní službě.

Škola se snaží vybavit studenta nejen k práci v sociální sféře, ale také k výuce náboženství a jiným aktivitám ve výchovně-vzdělávacích organizacích. Dále bude také schopen samostatné přípravy a vedení grantových projektů, získávat finanční prostředky z více zdrojů (fundraising) a vést ekonomické agendy farního úřadu. Samozřejmostí je výuka anglického jazyka, která by měla studenta připravit na běžnou komunikaci v tomto jazyce. Velké množství předmětů zaměřených na oblast psychologie a sociologie připraví studenty ke komunikaci s lidmi různých věkových i sociálních skupin.

Veškerá náplň studia vede studenta v ekumenickém duchu, aby se mohl stát vyzrálou, tolerantní a otevřenou osobností. Rozsah učebního plánu Husova institutu teologických studií nabízí široké uplatnění absolventa primárně nejen v oblasti církví, ale i v oblasti sekulární společnosti, a to především charitativní a sociální.

Škola dýchá příjemným studijním prostředím, umocněným rodinnou atmosférou a individuálním přístupem ke každému studentovi. Rekonstrukcí v minulém roce jsme rozšířili výukové prostory o 2 nové učebny a sociální zařízení na evropské úrovni.

Zřizovatel:

Husův institut teologických studií, c.p.o.
V Tišině 3, 160 00 Praha 6

Ubytování:

V budově, kde se koná výuka, je možno levně si pronajmout pokoj.

Počet pedagogů:

2 stálí pedagogové / 14 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

79 / 3