banner sekce
Sekce

Školství

VOŠ publicistiky - Praha 1

Kód v katalogu:

5.01

Adresa:

Opatovická 160/18, PRAHA 1 - Nové Město, 110 00

Kontakt:

Tel.: 224 930 037, 224 930 851
E-mail.: vosp@vosp.cz; studijni@vosp.cz
Fax.: 224 934 064
Www: http://www.vosp.cz

IČ:

64937925

Číslo účtu:

43-5180610297/0100

Ředitel:

Mgr. Petr Uherka E-mail.: reditel@vosp.cz

Kategorie zařízení:

Vyšší odborné školy římskokatolické církve

Typ:

vyšší odborná škola

Rok zahájení provozu:

1996

Spirituál / duchovní služba:

nenahlášeno

Charakteristika zařízení:

Škola nabízí studium publicistiky postavené na tradičních vzdělanostních základech evropské kultury. Jejím cílem je vzdělaný a odpovědný novinář přispívající ke kultivaci mezilidských a společenských vztahů, schopný objektivně a zasvěceně informovat o událostech a proměnách světa. Koncepce školy vnímá publicistiku v nejširším slova smyslu jako „veřejné působení ve věcech obecného zájmu“. Po druhém semestru se studium člení na tyto specializace: Společensko-politická publicistika, Kulturní publicistika, Publicita a spolupráce s veřejností (komunikace v oblasti P. R. ) a Televizní publicistika. Výuka má teoretické i praktické zaměření a realizuje se mj. v televizním, rozhlasovém a grafickém studiu. Na škole působí řada předních odborníků z vysokých škol i z české mediální scény. Nedílnou součástí teoretické a praktické výuky i mimoškolní výchovy je vedení ke křesťanským duchovním hodnotám. Dopravní dostupnost je dobrá.

Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1

Počet pedagogů:

21 stálých pedagogů / 23 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

210 / 10