Tiskoví mluvčí diecézí

Každá diecéze v rámci české a moravské církevní provincie má osobu pověřenou pro kontakt se sdělovacími prostředky. Tiskový mluvčí diecéze zprostředkovává kontakt biskupa s novináři a má na starost zveřejňování informací o dění v diecézi.

Seznam tiskových mluvčích diecézí

Diecéze mluvčí e-mail telefon
Brno Martina Jandlová jandlova@biskupstvi.cz 736 456 943
České Budějovice Petr Samec samec@bcb.cz 606 757 997
Hradec Králové Pavel Sršeň srsen@bihk.cz 733 616 459
Litoměřice Dominik Faustus faustus@dltm.cz 734 871 023
Olomouc Jiří Gračka gracka@arcibol.cz 739 344 181
Ostrava Pavel Siuda okno@doo.cz 731 625 614
Plzeň Pavel Říha riha@bip.cz 720 762 332
Praha Stanislav Zeman stanislav.zeman@apha.cz 724 882 842