Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D.

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

Kdo miluje, poznává Boha

Životopis

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňské diecéze, se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři. Pochází z farnosti v Červeném Kostelci (z královéhradecké diecéze). Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové z rukou arcibiskupa Karla Otčenáška.

Jeho akademická příprava zahrnuje: studia filozofie a teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích (1985–1989); studium teologie na Katolické teologické fakultě v Salzburgu v Rakousku (1990–1991); magisterské studium teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1993); další studia na Papežské lateránské univerzitě v Římě (2007–2008) a hamburském Institut für Theologie und Frieden (studijní pobyty 2005-2008); doktorát z morální teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil svou dizertaci z křesťanské etiky na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce".

Vykonával tyto služby a zastával následující úřady: kaplan ve farnosti v Kutné Hoře (královéhradecká diecéze) a spirituál na Církevním gymnáziu svaté Voršily tamtéž (1993–1996); první vojenský kaplan a později hlavní kaplan Armády České Republiky (1996–2006); moderátor kurie (2008) a generální vikář královéhradecké diecéze (2008–2010); v letech 2011-2016 byl generálním sekretářem České biskupské konference; v letech 2011 - 2016 byl zvoleným děkanem Kolegiátní kapituly v Praze na Vyšehradě. Od roku 2006 působí jako poradce ministra obrany pro duchovní službu.  Svatý otec Jan Pavel II. jej 14. července 2003 jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti.  Dne 12. února 2016 byl byl Svatým otcem Františkem jmenován biskupem plzeňské diecéze. Dne 30. dubna 2016 byl pražským arcibiskupem Dominikem Dukou vysvěcen na biskupa plzeňské diecéze. Spolusvětiteli se stali emeritní biskup plzeňský František Radkovský a biskup řezenský Rudolf Voderholzer. Úřadu se ujal jako druhý plzeňský biskup. Jako biskupské motto si zvolil text: „Kdo miluje, poznává Boha.“ (srov. 1 Jan 4,7) 

Je předsedou Ekonomicko-právní komise ČBK, předsedou Komise pro katolickou výchovu ČBK a předsedou Rady pro ekumenismus a mezináboženský dialog.


Základní data

Narozen: 16. 8. 1967 v Jaroměři
Kněžské svěcení: 28. 8. 1993
Jmenován biskupem: 12. 2. 2016
Biskupské svěcení: 30. 4. 2016