Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D.

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

Kdo miluje, poznává Boha

Životopis

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňské diecéze, se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři. Pochází z farnosti v Červeném Kostelci (z královéhradecké diecéze). Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové.

Jeho akademická příprava zahrnuje: studia filozofie a teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích (1985–1989); studium teologie na Katolické teologické fakultě v Salzburgu v Rakousku (1990–1991); magisterské studium teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1993); další studia na Papežské lateránské univerzitě v Římě (2007–2008) a hamburském Institut für Theologie und Frieden (studijní pobyty 2005-2008); doktorát z morální teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil svou dizertaci z křesťanské etiky na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce".

Vykonával tyto služby a zastával následující úřady: kaplan ve farnosti v Kutné Hoře (královéhradecká diecéze) a spirituál na Církevním gymnáziu svaté Voršily tamtéž (1993–1996); první vojenský kaplan a později hlavní kaplan Armády České Republiky (1996–2006); moderátor kurie (2008) a generální vikář královéhradecké diecéze (2008–2010); od 1. července 2011 je generálním sekretářem České biskupské konference; v letech 2011 - 2016 byl zvoleným děkanem Kolegiátní kapituly v Praze na Vyšehradě. Od roku 2006 působí jako poradce ministra obrany pro duchovní službu.  Svatý otec Jan Pavel II. jej 14. července 2003 jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti.  Dne 12. února 2016 byl jmenován biskupem plzeňské diecéze, jeho biskupské svěcení a převzetí biskupského úřadu se uskutečnilo v sobotu 30. dubna 2016. Je přesedou Ekonomicko-právní komise  ČBK a členem Komise pro katolickou výchovu ČBK.


Základní data

Narozen: 16. 8. 1967 v Jaroměři
Kněžské svěcení: 28. 8. 1993
Jmenován biskupem: 12. 2. 2016
Biskupské svěcení: 30. 4. 2016