banner sekce
Sekce

Katecheze

Přihlašování na X. celostátní katechetický kongres 27. - 29. 10. 2016 v Třešti

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na X. celostátní katechetický kongres pod záštitou Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského.
Publikováno: 8. 9. 2016 0:00

Přihlašovací formulář.

Kongres se bude konat od 27. do 29. října 2016 v Třešti u Jihlavy. Ústředním tématem kongresu bude Rodina a její role v náboženské výchově.

Kongres je příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, pro načerpání inspirace do další služby a především je to možnost setkání a výměny zkušeností mezi „kolegy“.

Na kongresu vystoupí mj. Kateřina Lachmanová s přednáškou „Obrácení rodičů jako předpoklad pro katechizaci v rodině“, Noemi Bravená - „Náboženská výchova a svět dítěte“, Ludmila Muchová -„Náboženská výchova mládeže v rodině“, P. Lukáš Engelmann – „Specifika mužské a ženské výchovy“. O zahraniční zkušenosti se přijedou podělit P. Andrzej Kiciński (Katedra katechetiky na Katolické univerzitě v Lublinu) – „Zkušenost Polska: Katecheze mládeže“ a  P. Martin Michalíček (ředitel Diecézneho katechetického úradu v Nitře) – „Zkušenost Slovenska: S rodiči ke svátostnému životu dětí“. Zároveň zde budou prezentovány výsledky projektu Obnovy katecheze a náboženského vzdělávání v ČR.

Více k programu zde.

Účast dále přislíbil kardinál Dominika Duka, Mons. Jan Graubner, Mons. Karel Herbst a všichni dosavadní ředitelé Katechetické sekce ČBK.

Je možné se zúčastnit také praktických seminářů a k zakoupení nebo k inspiraci budou tematické knihy, pomůcky a další užitečné materiály za zvýhodněné ceny.

Přihlašujte se do 30.9.2016 prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Na setkání s Vámi se těší P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce ČBK, a pracovníci diecézních katechetických center.


Fotogalerie z IX. katechetického kongresu v roce 2013 na Velehradě. 

Místo konání kongresu a ubytování.

Program kongresu.

Přihlášovací formulář.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Mgr. Irena Karlová