banner sekce
Sekce

Katecheze

Přihlašování na X. celostátní katechetický kongres 27. - 29. 10. 2016 v Třešti

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na X. celostátní katechetický kongres pod záštitou Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského.
Publikováno: 8. 9. 2016 0:00

Přihlašovací formulář.

Kongres se bude konat od 27. do 29. října 2016 v Třešti u Jihlavy. Ústředním tématem kongresu bude Rodina a její role v náboženské výchově.

Kongres je příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, pro načerpání inspirace do další služby a především je to možnost setkání a výměny zkušeností mezi „kolegy“.

Na kongresu vystoupí mj. Kateřina Lachmanová s přednáškou „Obrácení rodičů jako předpoklad pro katechizaci v rodině“, Noemi Bravená - „Náboženská výchova a svět dítěte“, Ludmila Muchová -„Náboženská výchova mládeže v rodině“, P. Lukáš Engelmann – „Specifika mužské a ženské výchovy“. O zahraniční zkušenosti se přijedou podělit P. Andrzej Kiciński (Katedra katechetiky na Katolické univerzitě v Lublinu) – „Zkušenost Polska: Katecheze mládeže“ a  P. Martin Michalíček (ředitel Diecézneho katechetického úradu v Nitře) – „Zkušenost Slovenska: S rodiči ke svátostnému životu dětí“. Zároveň zde budou prezentovány výsledky projektu Obnovy katecheze a náboženského vzdělávání v ČR.

Více k programu zde.

Účast dále přislíbil kardinál Dominika Duka, Mons. Jan Graubner, Mons. Karel Herbst a všichni dosavadní ředitelé Katechetické sekce ČBK.

Je možné se zúčastnit také praktických seminářů a k zakoupení nebo k inspiraci budou tematické knihy, pomůcky a další užitečné materiály za zvýhodněné ceny.

Přihlašujte se do 30.9.2016 prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Na setkání s Vámi se těší P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce ČBK, a pracovníci diecézních katechetických center.


Fotogalerie z IX. katechetického kongresu v roce 2013 na Velehradě. 

Místo konání kongresu a ubytování.

Program kongresu.

Přihlášovací formulář.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Mgr. Irena Karlová

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018