Abeceda víry - A - Almužna

06. 03. 2019
Do zlaté postní trojice patří “modlitba, půst a almužna”. Nad významem slova almužna na začátku postní doby zamýšlí generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl v sérii krátkých videí Abeceda křesťanské víry.

Autor článku: Monika Klimentová