Abeceda víry - A - Almužna

Do zlaté postní trojice patří “modlitba, půst a almužna”. Nad významem slova almužna na začátku postní doby zamýšlí generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl v sérii krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
Publikováno: 6. 3. 2019 23:00
Autor článku:
Monika Klimentová