Na Slavnost Zvěstování Páně se konaly poutě

V pondělí 25. března se slavila v mnoha poutních kostelech Slavnost Zvěstování Páně. Přinášíme fotografie z poutní mše svaté na Knířově u Vysokého Mýta, kterou celebroval olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík. Další fotografie jsou z brněnského minoritského kostela sv. Janů. Slavnostní mši svatou zde sloužil novokněz P. Metoděj Lajčák, OPraem. ze Křtin. Po mši sv. byl průvod do lorety, kde byla možnost osobního novokněžského požehnání. Poslední fotografie zachycují pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích. Hlavním celebrantem byl olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Po mši následoval průvod se svícemi na hřbitov ke společné modlitbě růžence u hrobu Aničky Zelíkové.
Publikováno: 27. 3. 2019 16:00

Foto: farnost Knířov, Vojtěch Hlávka, Vít Horník a Tomáš Holeček

Autor článku:
Radka Blajdová

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020