Na Slavnost Zvěstování Páně se konaly poutě

27. 03. 2019
V pondělí 25. března se slavila v mnoha poutních kostelech Slavnost Zvěstování Páně. Přinášíme fotografie z poutní mše svaté na Knířově u Vysokého Mýta, kterou celebroval olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík. Další fotografie jsou z brněnského minoritského kostela sv. Janů. Slavnostní mši svatou zde sloužil novokněz P. Metoděj Lajčák, OPraem. ze Křtin. Po mši sv. byl průvod do lorety, kde byla možnost osobního novokněžského požehnání. Poslední fotografie zachycují pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích. Hlavním celebrantem byl olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Po mši následoval průvod se svícemi na hřbitov ke společné modlitbě růžence u hrobu Aničky Zelíkové.

Foto: farnost Knířov, Vojtěch Hlávka, Vít Horník a Tomáš Holeček

Autor článku: Radka Blajdová