Velikonoční triduum a boží hod v Hejnicích

Program – velikonoční triduum a hod Boží v Hejnicích 18. 4. Zelený čtvrtek 16.30 h mše svatá v bazilice ze slavnosti Zeleného čtvrtku – památka Večeře Páně s obřadem „Mytí nohou“ (adorace možná v kostele v „Getsemanské zahradě“ po celou noc) 18.00-20.00 h večeře v refektáři 19.30 h aula – Pavla Jazairiová: Cesty po Mexiku (promítání s diskusí) 19. 4. Velký pátek 7.00 h možnost snídaně 12.00 h možnost oběda 12.00-14.30 h svátost smíření v kostele (kaple Panny Marie Čenstochovské) 15.00 h křížová cesta v ambitu baziliky navazují obřady Velkého pátku, zpívané Janovy pašije, celonoční adorace u Božího hrobu, kostel bude přístupný po celou noc do 7.00 h 18.00 h možnost večeře 20. 4. Bílá sobota 7.00 h Matutina (breviář) – modlitba se čtením a ranní chvály v chórové kapli kláštera 7.30 h snídaně po snídani možnost pouti: - Ořešník přes vodopád Velkého Štolpichu – delší, náročné se stoupáním - Starou poutní cestou k Emauzskému obrázku – delší, nenáročné - vyhlídka Poustevníkův kamen Na chatkách – krátké se stoupáním 13.00-15.00 h oběd 20.00 h obřady Bílé soboty v bazilice žehnání ohně – Lucernarium a vigilie Zmrtvýchvstání Páně 23.00 h agapé s čajem a přípitkem 21. 4. Boží hod velikonoční 8.00 h snídaně 9.00 h mše svatá – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v bazilice 10.00 h agapé ve velkém refektáři Konec programu
Datum konání akce
18. 4. (14:00) - 21. 4. 2019 (10:00)

Ubytování v plně vybavených jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích s možností přistýlky. Stravování v duchu tridua je součástí pozvánky. Příspěvek za dospělou osobu a pobyt (ubytování + stravování) 1.800 Kč, děti do 3 let včetně zdarma, 4–12 let včetně 1.250 Kč. Bezlepková strava s příplatkem 50 Kč na den. Z programu: liturgie a duchovní vedení R. D. Pavel Andrš, farář hejnický, na Zelený čtvrtek vyprávění s promítáním Pavly Jazairiové o cestách po Mexiku, na Bílou sobotu poutě do okolí Hejnic. Přihlášky na webu www.klasterhejnice.cz nebo na FB @KlasterHejnice

Místo konání