Pocta poslednímu českému králi

Členové vojenského historického pluku v dobových uniformách uctí památku posledního rakouského císaře a českého krále blahoslaveného Karla Habsburského. V kostele sv. Gotharda v Praze 6 Bubenči proběhne 29. března slavnostní mše jako připomínka úmrtí panovníka, který se snažil o mír v době, kdy ve světě zuřila první světová válka.
Datum konání akce
29. 3. 2020 10:30 (10:30 - 12:00)

Foto: Farnost Bubeneč 

Císař a král Karel I. Habsburský miloval svoji rodinu a osm dětí. Se svojí manželkou princeznou Zitou se seznámil v západočeských Františkových lázních. S českými zeměmi byl císař Karel silně spjatý. Studoval v Praze, ve Staré Boleslavi sloužil u 7. dragounského pluku. A když v roce 1916 nastoupil na trůn Rakousko – uherské monarchie po smrti svého prastrýce, slavného císaře známého mezi Čechy jako Franz Josef, měl velmi těžkou pozici. Celá jeho země byla ve válce. Navrhl několik mírových plánů, na bojištích navštěvoval vojáky, pokoušel se o zákaz používání bojových plynů, které mrzačily muže na obou stranách fronty. Také se všemožně snažil o smír mezi jednotlivými národy žijícími dohromady v Rakousko – Uhersku. Také jako první na světě inicioval ministerstvo pro sociální péči. Vláda císaře Karla I. skončila v roce 1918 s koncem války a rozpadem mocnářství na jednotlivé národní státy. U nás se vznikem Československé republiky.
 
Prapor, trubka, historické uniformy
Za snahu o mír, který se Karel I. Habsburský během své vlády pokoušel opakovaně prosazovat spolu s tehdejším papežem Benediktem XV., ale také za obětavé otcovství a roli věrného a milujícího manžela, byl poslední Rakousko-uherský císař a český král blahořečen. Titul blahoslavený dostal od papeže Jana Pavla II. v roce 2004 během slavnostního ceremoniálu. Výročí úmrtí tohoto panovníka si připomínáme vždy 1. dubna.
 
Slavnostní mši ke cti blahoslaveného Karla I. Habsburského bude sloužit katolický kněz Miloš Szabo v neděli 29. 3. v 10.30 v kostele sv. Gotharda v Praze 6 Bubenči. Během mše přinesou na oltář ostatky císaře a krále zástupci historického c. a k. 28. pěšího pluku zvaného Pražské děti. Ti po léta udržují památku blahoslaveného, i když tak trochu zapomenutého císaře. Vojenské pocty mu vzdají v císařských uniformách, s praporem a plukovním trubačem.
 

Místo konání