Na hoře blahoslavenství

Duchovní obnova pro svobodné ženy ve věku od 18 do 35 let.
Datum konání akce
20. 11. (18:00) - 22. 11. 2020 (13:00)

Při druhé obnově, z cyklu volně na sebe navazujících rekolekcí na téma blahoslavenství, se budeme modlit a zamýšlet nad třetím a čtvrtým blahoslavenstvím: Blahoslavení tiší… a ti kdo lační a žízní po spravedlnosti.

Místo konání