Exercicie lectio divina online: Panna Maria - ikona spásy

Exercicie, které povede P. Martin Sedloň, OMI, budou přenášeny z poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na kanále youtube: Lectio divina CZ. Exercicií je možné se zúčastnit i s individuálním doprovázením, tedy s každodenním duchovním rozhovorem přes telefon s jedním ze členů našeho exercičního týmu. Přihlašujte se prostřednictvím formuláře na www.lectiodivina.cz , nejpozději do 10.1.2021.
Datum konání akce
17. 1. (19:00) - 23. 1. 2021 (21:00)
Na cestě Lectio divina nejde jen o objevování nových biblických souvislostí a pravd, které nás mají povzbudit a utvrdit ve víře. Nejde jen o to, abychom nacházeli odpovědi na otázky, které máme, abychom se mohli dobře rozhodovat. Na cestě Lectio divina jde především o to, abychom se učili využívat "síly Evangelia" (Gaudium et spes č. 93), síly Božího slova, skrze které se nám sdílí sám Trojjediný Bůh, aby stále více vstupoval do života našeho a skrze nás i do života druhých. Srdečně zveme na tuto společnou cestu prostřednictvím on-line exercicií "Panna Maria - ikona spásy".

Místo konání