Mezigenerační literární soutěž

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové a Městská knihovna Týniště nad Orlicí vyhlašují I. ročník mezigenerační literární soutěže s názvem „Máme se rádi“, určené dětem, mladým a seniorům. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií (děti/mladí a senioři) a má dvě témata - jedno pro seniory a druhé pro děti a mladé. Téma pro seniory: Co mi na dětech, mladých nejvíce imponuje? Téma pro děti a mladé: Čeho si na starších lidech nejvíce vážím? Délka příspěvku: max. 2 stránky A4, žánr není dán Svoje příspěvky posílejte do 30. 4. 2021 na e-mail dcs@bihk.cz, knihovna@knihovnatyniste.cz nebo je vhoďte v obálce označené „Mezigenerační literární soutěž“ do poštovní schránky u knihovny v Týništi nad Orlicí. V e-mailu, prosím, uveďte, do jaké kategorie spadáte (senioři nebo děti/mladí) a kontakt na vás. Oceněné budou tři příspěvky dětí/mladých a tři příspěvky seniorů. Ocenění obdrží knižní odměny. Také ostatní účastníci soutěže obdrží malý dárek. Oceněné práce budou zveřejněny ve Zpravodaji města Týniště nad Orlicí, v časopise Královéhradecké diecéze Adalbert, na facebookové stránce Městské knihovny Týniště nad Orlicí, na webu Diecézního centra pro seniory a webu pro aktivní třetí věk www.simeon.cz. Těšíme se na vaše příspěvky! PhDr. Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního centra pro seniory a Bc. Bohdana Pokorná, ředitelka knihovny
Datum konání akce
30. 4. 2021 0:00
Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové a Městská knihovna Týniště nad Orlicí vyhlašují I. ročník mezigenerační literární soutěže s názvem „Máme se rádi“, určené dětem, mladým a seniorům.

Místo konání