Exercicie lectio divina

Tato duchovní cvičení jsou založená na četbě a meditaci Božího slova a konají se v hlubokém mlčení s individuálním doprovázením, tedy každodenním duchovním rozhovorem. Exercicie povedou: P. Martin Sedloň, OMI (etapa 1.: sv. Marek), P. František Honíšek, CM (etapa 2.: sv. Matouš) a P. Tomasz Kazański, SAC (etapa 3.: sv. Lukáš). Exercicie jsou určené pro všechny věřící: laiky, osoby zasvěceného života i kněze.
Datum konání akce
9. 8. (15:00) - 17. 8. 2021 (13:00)
Během exercicií lectio dvina je možné „přijít na chuť“ Božímu slovu.

Místo konání