Třetí etapa putování ke cti sv. Ludmily 12. - 18. září 2021 - Sázava - Stará Boleslav - Levý Hradec - Hradčany - Tetín

V rámci svatoludmilského roku srdečně zveme ke třetí etapě putování po cyrilometodějské stezce na trase ze Sázavy do Tetína. Putování se koná u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily. Pojďme společně s patrony Evropy, sv. Cyrilem a Metodějem, za patronkou Čech, kdy ve třech etapách projdeme trasu přes 400 km s ukončením na Národní svatoludmilské pouti na Tetíně 18. září 2021.
Datum konání akce
12. 9. (16:00) - 18. 9. 2021 (20:00)
Třetí etapa se uskuteční od 12. do 18. září 2021 a čeká nás přibližně 160 km putování a bohatý doprovodný program. Pro zájemce sraz v Sázavě již v neděli 12. září 2021. Přihlášku prosím nenechávejte na poslední chvíli. Hlaste se nejpozději do neděle 5. září 2021, 12:00, vyplněním přiloženého formuláře níže. Pro "pohodlnější" putování se pro vás budeme snažit zajistit možnost převozu batohů mezi jednotlivými etapami putování. Rozpis celého putování. Neděle 12. 9. Sázava - do 16 hod. možnost individuálního programu (prohlídka budovy kláštera nebo interiéru nově zrekonstruovaného kostela), 16 - 18 hodin uvítání poutníků, malé putování po stopách sv. Prokopa v okolí Sázavy (provede nás místní farář P. JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek), doporučený příspěvek 100 Kč 20:00 - mše svatá, Nocleh - poblíž kláštera (vlastní karimatky a spacáky nutné, dobrovolný příspěvek). Pondělí 13. 9. Sázava - Škvorec (29,6 km) - https://mapy.cz/s/nupagoporu. 7:45 požehnání poutníkům, V 8:00 start putování. Nocleh - sokolovna (karimatka a spacák, dobrovolný příspěvek). Úterý 14. 9. Škvorec - Stará Boleslav (23,8km) - https://mapy.cz/s/datulupelu. Bazilika sv. Václava - prohlídka včetně Palladia země české a Klenotnice. Nocleh - farní centrum (karimatka a spacák, 120 Kč). Středa 15. 9. 7:30 požehnání poutníkům, následně pokračování v putování, Stará Boleslav - Klecany (28,7 km) - https://mapy.cz/s/jacezogamu. Část putování proběhne po Via Sancta Mariana, po níž nás provede Karolína Stráníková. Nocleh - tělocvična Klecany (karimatka a spacák, dobrovolný příspěvek). Čtvrtek 16. 9. Klecany - Hradčany (24 km) - https://mapy.cz/s/galulurudo, v 11 hodin prohlídka kostela sv. Klimenta na Levém Hradci, v 17 hodin slavnostní mše v bazilice sv. Jiří v areálu pražského hradu (uložené ostatky sv. Ludmily), společná večeře, doplňkový večerní program (v řešení) Nocleh - část poutníků u kapucínů (lůžka - 350 Kč) a zbylá část poutníků na Fortně ve společné místnosti (100 Kč). Pro všechny poutníky bude společná večeře a snídaně (200 Kč). Pátek 17. 9. Praha - Hradčany - Svatý Jan pod Skalou (27,8 km) - https://mapy.cz/s/gogehobuva 7:00 možnost účasti na ranní mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, přesun na zastávku Praha - Dejvice - https://mapy.cz/s/nofanejefu (1,5 km), 8:44 vlak do stanice Hostivice, následné putování po trase do Svatého Jana pod Skalou, zastávka u Loretánské kaple v Hájku, Nocleh - Svatojánská kolej (karimatka a spacák, 125 Kč). Sobota 18. 9. Svatý Jan pod Skalou - Tetín (7,8 km) - https://mapy.cz/s/narumamane Kolem 9. hodiny příchod do Tetína, přivítání poutníků starostou nebo pověřeným zástupcem, spojení vod z velehradských studánek s vodami v Tetíně. Předání certifikátů k ukončení poutě. Účast na slavnostech - program zde. V 11 hodin národní pouť - mše svatá. Pro zájemce je v jednání možnost přenocování v Berouně na faře. K dispozici po celou pouť bude doprovodné auto. Stejně jako u první etapy nám odlehčí od batohů Honza Pijáček. Hlaste se prosím do neděle 5. září 2021. Ale pokud můžete, nenechávejte přihlášku na poslední chvíli. Děkujeme.

Místo konání