Pootevřený prostor. Přednášky o sakrální architektuře

Cyklus přednášek Norberta Schmidta nastíní některé ze základních otázek moderní a současné sakrální architektury. Pomocí několika sond představí klíčové debaty a problémy a také osobnosti mezi teology a architekty, kteří se po celý život věnovali stavbě kostela a tématu sakrality a spirituality v architektuře a umění. Neopomenutelnými milníky jsou liturgické hnutí, reforma II. vatikánského koncilu a její dodnes diskutovaná adekvátní aplikace nebo radikální návrhy multifunkčního kostela či interreligiózního chrámu. Stranou nezůstanou přelomové realizace Rudolfa Schwarze, Le Corbusiera, Petera Zumthora a Johna Pawsona či nejaktuálnější přemýšlení o hybridních prostorech transcendence.
Datum konání akce
16. 5. 2022 18:00 (18:00 - 19:30)
Desátá přednáška z cyklu o sakrální architektuře. Místa liturgie a současná vitraj Neo Rauch, Gerhard Richter etc.

Místo konání