Exercicie lectio divina

Jak přijít na chuť Božímu slovu?
Datum konání akce
9. 8. (16:00) - 17. 8. 2022 (13:00)
Tato duchovní cvičení založená na četbě a meditaci Božího slova se konají v hlubokém mlčení s individuálním doprovázením, tedy každodenním duchovním rozhovorem. Exercicie vedou řeholníci z České a Slovenské Republiky. Exercicie jsou určené pro všechny věřící: laiky, osoby zasvěceného života i kněze. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: lectiodivinacz@gmail.com

Místo konání