banner sekce
Téma

Světový den mládeže

Světové dny mládeže se konají od roku 1984. Jednou za tři roky se mladí lidé z celého světa setkávají s papežem, v ostatních letech si pak tento den připomínají na Květnou neděli v diecézích. Právě v těchto dnech probíhá celosvětové setkání  v Panamě a ve dnech 22. - 29. ledna 2019 se ho bude účastnit i Papež František. Mottem setkání jsou slova Panny Marie: „Jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.“ (Lk 1,38).