TÉMA

Majetkové narovnání

Církev chce rozvíjet své společenské aktivity jako službu veřejnosti. Její rozvoje je možný i díky majetkovému narovnání se státem.

TÉMA

Pomoc uprchlíkům

Služby poskytující pomoc migrantům a uprchlíkům v nouzi jsou součástí české charitní sítě již od roku 1992.

TÉMA

Pronásledování křesťanů

Křesťané patří mezi nejvíce pronásledované skupiny obyvatel po celém světě. V mnoha oblastech čelí diskriminaci a jsou pro svojí víru trestání.

TÉMA

Charita

Nezisková organizace Charita Česká republika je založená katolickou církví, aby jí pomáhala naplňovat její službu.

TÉMA

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

TÉMA

Synoda o rodině

Tématu rodiny se věnovala biskupská synoda svolaná papežem Františkem, který otevřel diskuzi o budoucnosti rodiny v církvi i ve společnosti

TÉMA

Noc kostelů

Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa. Ve všech těchto prostorách je pro návštěvníky připraven bohatý program včetně koncertů, komentovaných prohlídek, diskusí, výstav, divadelních představení a dalších netradičních nabídek. Návštěvníci se také mohou v kostelech setkat a pohovořit s kněžími, řeholníky i laiky.

TÉMA

Národní pouť

Ve Svatém roce milosrdenství Národní pouť do Krakova-Lagiewnik. Událost se uskuteční v sobotu 28. května 2016.

TÉMA

Půst a Velikonoce

jsou nevýznamnější svátky křesťanů na celém světě. Připomínají umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

TÉMA

Advent a Vánoce

Advent je čtyřtýdenní období ztišení, zastavení se a příprav na očekávané svátky Kristova narození.