TÉMA

Ochrana nezletilých v církvi

Bohužel i církev musí čelit případům sexuálního zneužívání nezletilých, které jsou nejen těžkým hříchem, ale i velkým zločinem, který jde svojí podstatou proti poslání a učení církve.

TÉMA

Majetkové narovnání

Církev chce rozvíjet své společenské aktivity jako službu veřejnosti. Její rozvoje je možný i díky majetkovému narovnání se státem.

TÉMA

Středeční audience

Generální audience je pravidelné setkání papeže s věřícími. Koná se vždy ve středu na náměstí sv. Petra ve Vatikánu, při špatném počasí v Aule Pavla VI. Papež na ní vystupuje s promluvou (katechezí) na určité téma.

TÉMA

Půst a Velikonoce

Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanů na celém světě. Připomíná se při nich umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

TÉMA

Istanbulská úmluva

Vyjádření České biskupské konference k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvě), na jednom místě. Ilustrační foto: Dominik Novák / Člověk a víra.

TÉMA

Pomoc uprchlíkům

Služby poskytující pomoc migrantům a uprchlíkům v nouzi jsou součástí české charitní sítě již od roku 1992.

TÉMA

Apoštolát modlitby

Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. Měsíčně se nabízí tři úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, a národní, jejž navrhují místní biskupové.

TÉMA

Pronásledování křesťanů

Křesťané patří mezi nejvíce pronásledované skupiny obyvatel po celém světě. V mnoha oblastech čelí diskriminaci a jsou pro svojí víru trestání.

TÉMA

Církev v datech

Život církve lze zachycovat empirickými daty získávanými z vlastních zdrojů i využíváním dostupných statistických a sociologických šetření.

TÉMA

Charita

Nezisková organizace Charita Česká republika je založená katolickou církví, aby jí pomáhala naplňovat její službu.

TÉMA

Synoda o mladých lidech

V říjnu 2018 se bude ve Vatikánu konat biskupská synoda, jejímž tématem je „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Již nyní probíhají přípravy na toto celosvětové shromáždění biskupů.

TÉMA

Světový den mládeže

Probíhá v těchto dnech v Panamě, ve dnech 22. - 29. ledna 2019 se ho bude účastnit i papež František. Jeho mottem jsou slova Panny Marie: „Jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.“ (Lk 1,38).

TÉMA

Advent a Vánoce

Advent je čtyřtýdenní období ztišení, zastavení se a příprav na očekávané svátky Kristova narození.

TÉMA

Noc kostelů

Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa. Ve všech těchto prostorách je pro návštěvníky připraven bohatý program včetně koncertů, komentovaných prohlídek, diskusí, výstav, divadelních představení a dalších netradičních nabídek. Návštěvníci se také mohou v kostelech setkat a pohovořit s kněžími, řeholníky i laiky.

TÉMA

Národní poutě

Ve dnech 12. a 13. září 2017 se vydali věřící z ČR spolu se svými biskupy a kněžími na národní pouť do Fatimy.

TÉMA

Kardinál Miloslav Vlk

Pán života a smrti povolal v sobotu 18. března na věčnost kardinála Miloslava Vlka.

TÉMA

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.