TÉMA

Pomoc uprchlíkům

Služby poskytující pomoc migrantům a uprchlíkům v nouzi jsou součástí české charitní sítě již od roku 1992.

TÉMA

Majetkové narovnání

Církev chce rozvíjet své společenské aktivity jako službu veřejnosti. Její rozvoje je možný i díky majetkovému narovnání se státem.

TÉMA

Apoštolát modlitby

Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. Měsíčně se nabízí tři úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, a národní, jejž navrhují místní biskupové.

TÉMA

Pronásledování křesťanů

Křesťané patří mezi nejvíce pronásledované skupiny obyvatel po celém světě. V mnoha oblastech čelí diskriminaci a jsou pro svojí víru trestání.

TÉMA

Církev v datech

Život církve lze zachycovat empirickými daty získávanými z vlastních zdrojů i využíváním dostupných statistických a sociologických šetření.

TÉMA

Národní poutě

Ve dnech 12. a 13. září 2017 se vydají věřící z ČR spolu se svými biskupy a kněžími na národní pouť do Fatimy.

TÉMA

Charita

Nezisková organizace Charita Česká republika je založená katolickou církví, aby jí pomáhala naplňovat její službu.

TÉMA

Synoda o mladých lidech

V říjnu 2018 se bude ve Vatikánu konat biskupská synoda, jejímž tématem je „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Již nyní probíhají přípravy na toto celosvětové shromáždění biskupů.

TÉMA

Světový den mládeže

Příští celosvětové setkání proběhne 22. - 29. ledna 2019 v Panamě. Jeho mottem budou slova Panny Marie: „Jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.“ (Lk 1,38).

TÉMA

Kardinál Miloslav Vlk

Pán života a smrti povolal v sobotu 18. března na věčnost kardinála Miloslava Vlka.

TÉMA

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.