Školství

Do 19.2.2010 Vzdělávací a evangelizační programy

10. 04. 2009
F-nadace vyhlašuje výběrová řízení (VŘ) na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. VŘ probíhají v následujících oblastech: 1. Podpora sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů Příspěvek poskytnutý organizátorům seminářů, školení, konferencí, apod. na uhrazení části nákladů sociálně slabých účastníků. 2. Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – externí programy Příspěvek na vyslání pracovníka (zaměstnance i dobrovolníka) na školení, stáž, konferenci, seminář apod. 3. Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – interní programy Příspěvek na zorganizování vlastního školení pro pracovníky organizace (zaměstnance i dobrovolníky). 4. Podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež Příspěvek na programy pro děti a mládež do osmnácti let věku, předmanželská příprava (bez mezení věku). NOVĚ: 5. Podpora pořízení evangelizačních materiálů Příspěvek na výrobu nebo nákup letáků, brožur, CD, DVD, billboardu, ... pro evangelizační aktivity. Uzávěrka příjmu přihlášek je 19. února 2010. Pro uzávěrku je rozhodné datum doručení do emailové schránky F‑nadace. Pro přílohy zaslané klasickým způsobem je rozhodné datum odeslání z pošty. Pokud Vás programy zaujaly a chtěli byste se jich zúčastnit z druhé strany – být spolu s námi dárci, kteří tyto aktivity podporují, prosím, kontaktujte nás. Více informací:http://www.f-nadace.cz/vr2010/n6.html Zdroj: Econnect